Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δηλώσεις χωρίς μεσάζοντες

Τέλος στο πολυετές μνημόνιο του ΟΣΔΕ. Tην πλήρη ευθύνη λειτουργίας του όλου συστήματος θα έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της ρήσης «το ΟΣΔΕ επιστρέφει σπίτι του».

Δηλώσεις ΟΣΔΕ με ελάχιστο ή και μηδενικό κόστος, χωρίς ειδήμονες και μηχανογραφικά μονοπώλια, σηματοδοτεί η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση την οποία μπαίνει πρόωρο τέλος στο πολυετές «μνημόνιο» με το οποίο ο φορέας Συντονισμού είχε δέσει χειροπόδαρα συνεταιριστές και ιδιώτες – μελετητές που συνδράμουν την υπόθεση των δηλώσεων των αγροτών.

Σημειωτέον ότι από το απόγευμα της Τετάρτης 15 Μαρτίου παρέχεται σταδιακά πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση παραλαβής των δηλώσεων και ξεκινάει χωρίς παρατράγουδα η όλη διαδικασία.

Στο εξής όλη η δουλειά συμπλήρωσης, παραλαβής και υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ θα γίνεται από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), ενώ την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του όλου συστήματος θα έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της γνωστής ρήσης «το ΟΣΔΕ επιστρέφει σπίτι του».

Όλα τ’ άλλα είναι εκ του περισσού. Υπ’ αυτή την έννοια οι συμβάσεις συνεργασίας με τον φορέα Συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης των Κ.Υ.Δ. που μάλλον καθίστανται προαιρετικές και φυσικά δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο από τη στιγμή που ο εν λόγω φορέας δεν έχει πλέον τίποτα να προσφέρει στα κατά τόπους κέντρα υποδοχής.

Αναλυτικά η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αλλαγές στην όλη διαδικασία του ΟΣΔΕ έχει ως εξής:

1. Η διαφοροποίηση μεταξύ των Πιστοποιημένων Φορέων Α’ και φορέων Β΄, όπως περιγράφεται στην με αρ. 8008/22-01-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ Βαθμού Β’ Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 και στις συμπληρωματικές με αρ. 331/02-01-2015, 6621/14-01-2016, 7136/24-01-2017 καθώς και στα ΣΔΕΠΥΑΠ μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και Φορέων Α΄ , ΟΠΕΚΕΠΕ και Φορέα Συντονισμού καθώς και στις Συμβάσεις Συνεργασίας Φορέων Α με τον Φορέα Συντονισμού καταργείται. Οι φορείς Α΄ και Β΄ εξομοιώνονται μεταξύ τους, έχουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα και μετονομάζονται σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), υπογράφουν δε νέα ΣΔΕΠΥΑΠ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και λειτουργούν σε ενιαία βάση, με μεταξύ τους ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως των πρώην Πιστοποιημένων Φορέων Α’.

2. Ο υφιστάμενος Φορέας Συντονισμού μετονομάζεται σε Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ.

3. Συστήνεται Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) και του Φορέα Συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης των ΚΥΔ, καθώς και της αξιολόγησης του έργου τους, υποβάλλοντας τις σχετικές εισηγήσεις.

4. Με την παρούσα, επικαιροποιούνται και υπογράφονται εκ νέου τα ΣΔΕΠΥΑΠ μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Φορέα συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης των ΚΥΔ καθώς και οι Συμβάσεις Συνεργασίας των ΚΥΔ με τον Φορέα Συντονισμού, όπου απαλείφονται όλα τα σημεία που αναφέρονται στη διάκριση και διαφορετικό ρόλο των Φορέων Α και Β και καταργούνται ανάλογα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Φορέων Β’ που απέρρεαν εκ του προηγούμενου ρόλου τους.

5. Οι παρούσες ρυθμίσεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης σχετικής απόφασης.

Δείτε εδώ τη σχετική υπουργική απόφαση: Υπουργική Απόφαση

Βρείτε εδώ το έγγραφο - απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την Διαδικασία για την υποβοήθηση των αγροτών στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ.pdf

agronews.gr