Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Αντιμετωπίστε τις ασθένειες της Καρυδιάς

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της Καρυδιάς εξέδωσε σήμερα το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων:

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΚΑΡΥΔΙΑΣ Marssonina juglandis

Η ανθράκωση είναι η πιο καταστρεπτική ασθένεια της καρυδιάς και είναι διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα. Προκαλείται από τον μύκητα Marssonina juglandis με ασκογενή μορφή Gnomonia leptostyla. Προσβάλλει τα φύλλα, τα καρύδια και ακόμη τους ετήσιους βλαστούς.

Η προσβολή εκδηλώνεται στα φύλλα με νεκρωτικές κηλίδες 2-3 mm που συχνά ενώνονται και σχηματίζουν μεγαλύτερες νεκρωτικές επιφάνειες. Τα προσβεβλημένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν. Η υγρασία ευνοεί την εξέλιξη και διασπορά της ασθένειας.

Ο μύκητας διαχειμάζει στα πεσμένα στο έδαφος φύλλα, όπου αναπτύσσει την ασκογόνο μορφή του Gnomonia leptostyla. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα πεσμένα φύλλα να συλλέγονται και να καίγονται ώστε να μειώνονται οι πρωτογενείς μολύνσεις.

Σε δενδροκομία με ιστορικό της ασθένειας εφαρμόζονται προληπτικά μυκητοκτόνα (βλ. λίστα φαρμάκων).

ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ ΚΑΡΥΔΙΑΣ: Xanthomonas campestris pv. juglandis

Η ασθένεια προκαλείται από τον μύκητα Xanthomonas campestris, ο οποίος διαχειμάζει σε σχισμές ή πληγές του κορμού και των κλάδων και στους οφθαλμούς της καρυδιάς. Από την έναρξη της βλάστησης όλα τα πράσινα μέρη του φυτού είναι επιδεκτικά μολύνσεων και αυτές είναι εντονότερες όσο πιο βροχερός είναι ο καιρός.

Προκαλεί σημαντικές ζημιές στα άνθη, όπου επέρχεται και πτώση των θηλυκών ανθέων. Προσβάλλει και τους καρπούς όπου και επιφέρει πτώση των μικρών καρπών και μαύρισμα της ψίχας. Στα τρυφερά φύλλα και νεαρούς καρπούς σχηματίζονται μικρές νεκρωτικές, κυκλικές κηλίδες χρώματος καστανού μέχρι μαύρου.

Σε δενδροκομεία με ιστορικό της ασθένειας πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια εξαίρεσης των προσβεβλημένων βλαστών με το κλάδεμα και επιπλέον να προστατεύεται η νέα βλάστηση με προληπτικούς ψεκασμούς χαλκούχων μυκητοκτόνων (βλ. κατάλογο φαρμάκων).

Η πρώτη επέμβαση είναι σκόπιμο να γίνεται όταν το 40% των ματιών είναι στο στάδιο της έκπτυξης, καθώς οι πιο πρώιμοι βλαστοί είναι και οι πιο καρποφόροι και συνεπώς αυτούς πρέπει να προστατέψουμε.

Συνιστάται να γίνουν επαναλήψεις της επέμβασης, στην πλήρη άνθηση των θηλυκών ανθέων (εμφάνιση δισχιδούς στίγματος) και στην καρπόδεση (ξήρανση στίγματος). Αν ο καιρός είναι βροχερός ή επικρατούν συνθήκες υψηλής υγρασίας οι ψεκασμοί πρέπει να επαναλαμβάνονται, αφενός γιατί το μυκητοκτόνο μπορεί να εκπλυθεί από την βροχή, αφετέρου γιατί παράγονται νέα όργανα που δεν είναι καλυμμένα με το σκεύασμα.

ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ Oberea linearis

Την συγκεκριμένη περίοδο σε πολλούς καρυδεώνες παρατηρούνται ξηράνσεις κλάδων, λόγω της αστοχίας έκπτυξης, που οφείλονται στο έντομο Oberea linearis (βλ. εικόνα).

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια καθαρισμού με κλαδέματα των προσβεβλημένων βλαστών και καταστροφής τους με φωτιά. Σε επόμενο δελτίο θα γίνει αναλυτική αναφορά στον συγκεκριμένο εχθρό.

Εντομοκτόνα-Μυκητοκτόνα: entomoktona-mikitiktona-karydia240317