Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, που επιθυμούν να λάβουν άδεια νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, ότι απαιτείται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 27 Μαρτίου 2017. Στην αίτηση επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Στη περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απυθύνονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας.