Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

Έγινε η ανάρτηση Πινάκων Εποχικού Προσωπικού (γεωπόνων και κτηνιάτρων) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α.

Αναρτήθηκαν οι πίνακες  υποψηφίων των κλάδων  ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, κατόπιν της  υπ’ αριθ. 3/19-1-2017 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση  απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α., που προέκυψαν λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους ισχυρούς παγετούς και λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.

Για να δείτε τους πίνακες που αναρτήθηκαν πατήστε εδώ.