Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Κορύνεο βερικοκιάς

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων εξέδωσε σήμερα το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για το Κορύνεο της βερικοκιάς.

Σύμφωνα με αυτό:

  • Σε ορισμένες περιοχές αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις οι οποίες ευνοούν τις πρωτογενείς μολύνσεις.
  • Μόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν προσβολές τα δύο προηγούμενα έτη (εικόνα 2), να γίνει επέμβαση λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλμών (στάδια Α έως και Β, εικόνα 1).

Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται κατά πολύ από τον κατάλληλο χρόνο επέμβασης. Συνιστάται επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών.

  • Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): bordeaux mixture (2), copper hydroxide (3), copper oxide (2), copper oxychloride (4), thiram (3)