Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ανακοίνωση για λήξη της καταχώρησης ποσοτήτων ορισμένων συνδεδεμένων ενισχύσεων

Στο πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους τομείς ρυζιού, βιομηχανικής τομάτας, πορτοκαλιού χυμοποίησης και συμπύρηνου ροδάκινου προβλέπεται ελάχιστη ποσότητα παράδοσης πρώτης ύλης σε πιστοποιημένους φορείς (ΑΣΟ, Οργανώσεις και Ομάδες παραγωγών, μεταποιητές, ορυζόμυλους και εταιρείες εμπορίας δημητριακών στον τομέα του ρυζιού).

Τα στοιχεία των εν δυνάμει δικαιούχων έτους 2016 και οι αντίστοιχες ποσότητες παράδοσης, καταχωρούνται από τους πιστοποιημένους φορείς στην ηλεκτρονική εφαρμογή Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από τον Αύγουστο του 2016 (βιομηχανική τομάτα, πορτοκάλι και ροδάκινο) και το Νοέμβριο (ρύζι). Ωστόσο μέχρι σήμερα, ο ρυθμός καταχώρησης των ποσοτήτων δεν είναι ικανοποιητικός και πρέπει να επιταχυνθεί.

Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ανωτέρω προϊόντα θα παραμείνει ανοιχτή για καταχώρηση, έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017, ο Οργανισμός καλεί με ανακοίνωσή του όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Επισημαίνεται ότι λόγω των στενών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των πληρωμών έτους 2016 δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε παράταση της ανωτέρω προθεσμίας.