Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Σε ισχύ η νέα ψηφιακή εφαρμογή μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων

επίσκεψη (8)
Τέθηκε σε εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2017 η νέα ψηφιακή εφαρμογή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων», στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, δηλαδή του νόμου ν. 4384/2016.

Όπως ενημερώνει το Δ τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων & Επιθεώρησης, παρακαλούνται οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις να επανελέγξουν την εγγραφή ους στοι εν λόγω μητρώο και να καταχωρίσουν τυχόν νέα στοιχεία από την επομένη της ισχύος της νέας εφαρμογής, ήτοι από τις 02/01/2017 και για δεκαπέντε (15) ημέρες, δηλαδή έως και τις 16/01/2017.

Επίσης, σε περίπτωση που έχουν επέλθει αλλαγές από την πρώτη εγγραφή, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να υποβληθούν σε σε αρχεία pdf τα ακόλουθα:

-Επωνυμία, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας

-Καταστατικό με εγκριτική απόφαση του οικείου Ειρηνοδικείου

-Πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών, υπογεγραμμένο από δικαστικό λειτουργό

-Πρακτικό εκλογής Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και πρακτικό κατανομής αξιωμάτων

-Ύψος συνεταιρικής μερίδας, αποδεικτικό καταβολής της αξίας της και ύψος συνεταιριστικού κεφαλαίου

-Αριθμό Μελών, όπως προκύπτει από το Βιβλίο Μητρώου Μελών, με ονοματεπώνυμο και τα ΑΦΜ τους.

-Στοιχεία ορκωτού ελεγκτή όπου απαιτείται, ή ελεγκτή με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος».

Επίσης, ενημερώνει ότι οι νέοι εγγεγραμμένοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να κάνουν χρήση της Ψηφιακής Εφαρμογής, για να αλλάζουν το προσωρινό ΑΦΜ τους, αντικαθιστώντας το με το οριστικό, αναρτώντας παράλληλα στο αντίστοιχο πεδίο, σε αρχείο pdf, και τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

Λόγω αναβάθμισης της Ψηφιακής Εφαρμογής είναι πιθανό κάποια εκ των διοικητικών στοιχείων που έχουν ήδη αναρτηθεί να μην εμφανίζονται στα σωστά πεδία, γι’αυτό καλό θα ήταν κάθε Αγροτικός Συνεταιρισμός να μεριμνά ώστε τα στοιχεία που πρότινος είχε αναρτήσει να καταχωρίζονται στο σωστό σημείο.

Στο πεδίο ανάρτησης των οικονομικών στοιχείων, οι νεοσύστατοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, που εκ των πραγμάτων δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα και ως εκ τούτου ισολογισμό προς ανάρτηση οφείλουν να αναρτούν, σε αρχείο pdf, σχετική δήλωση.

Σε κάθε περίπτωση η νέα ψηφιακή εφαρμογή θα διαθέτει και Εγχειρίδιο Χρήσης, το οποίο οι Συνεταιρισμοί οφείλουν να συμβουλεύονται για την ανάρτηση των στοιχείων».

Για τυχόν διευκρινήσεις / ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα εξής τηλέφωνα ή e-mail:

Αναστασία Παπουτσή 210-2125078 li210u099@minagric.gr
Ελένη Λαρεντζάκη 210-2125077 me22u175@minagric.gr
Σίλβια Δανοπούλου 210-2125020 me22u043@minagric.gr
Αναστασία Τσεπετονίδου 210-2125076 me22u075@minagric.gr
Μαρία Πανταζή 210-2125054 me22u177@minagric.gr
Κατερίνα Σαράντου 210-2125060 ksarantou@minagric.gr

paseges.gr