Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οι θέσεις της ΠΕΦΑ για το πλαίσιο λειτουργίας του ΟΣΔΕ

Είναι υποχρέωσή μας, να ενημερώσουμε τον αγροτικό κόσμο και τους εκπροσώπους τους στο Ελληνικό κοινοβούλιο, ότι εμείς οι εργάτες του ΟΣΔΕ, οι φορείς υποδοχής δηλώσεων Α βαθμού, είμαστε αυτοί που σκύψαμε πρώτοι στη αγωνία του Έλληνα αγρότη για τη δημιουργία ενός συστήματος διανομής των επιδοτήσεων πιο δημοκρατικό, πιο διαφανή πιο καινοτόμο.

pefa

Από την πρώτη στιγμή που πιστοποιηθήκαμε, δημιουργήσαμε την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Α (ΠΕΦΑ) και διαμορφώσαμε θέσεις και απόψε την πραγματική υποβοήθηση των γεωργών της χώρας μας στην συμπλήρωση και  υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Με επιμονή και σθένος υπερασπιστήκαμε τις προτάσεις και τις θέσεις μας που διαχρονικά καταθέσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και αγωνιζόμαστε μέχρι σήμερα να γίνουν θεσμικά αποδεκτές και να υλοποιηθούν από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συμβολή μας στο έργο αποδείχτηκε σημαντικότατη. Από το πρώτο έτος δραστηριοποίησης μας καταφέραμε:

 1. Να μειώσουμε σημαντικά το κόστος σύνταξης των Δηλώσεων ΟΣΔΕ μέχρι και 60% με τα χαμηλά κοστολόγια των φορέων μας.
 2. Να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών του ΟΣΔΕ
 3. Να ενημερώσουμε και να καταρτίσουμε τους παραγωγούς μας στα δεδομένα της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014-2020.
 4. Να βρεθούμε δίπλα στον αγρότη μέσω της δημιουργίας κέντρων ενημέρωσης σε εκατοντάδες κωμοπόλεις της υπαίθρου μας με συνεχή καθημερινή λειτουργία.
 5. Να επαναφέρουμε εκατοντάδες επιστήμονες (γεωτεχνικούς – μηχανικούς- οικονομολόγους) στον φυσικό τους χώρο, κοντά στον αγρότη.
 6. Να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων επιστημόνων στην ύπαιθρο.

Ο υγιής ανταγωνισμός ακόμη και μεταξύ μας βελτιώνει καθημερινά τις υπηρεσίες μας, εμπλουτίζει το προσφερόμενο έργο με νέες υπηρεσίες και συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου.

Ειδικότερα για τις αρχές λειτουργίας του ΟΣΔΕ, προτείνουμε τα ακόλουθα:

 • Ενσωμάτωση των υπηρεσιών ΟΣΔΕ στη Γενική Γραμματεία, συντονισμός, σχεδιασμός και έλεγχος κεντρικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Φορέας συντονισμού και ελέγχου πρέπει να είναι ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι εξωτερικός φορέας παροχής υπηρεσιών.
 • Δημοπράτηση των ψηφιακών υπηρεσιών και προγραμμάτων ΟΣΔΕ (τα περισσότερα είναι ήδη αγορασμένα και ιδιοκτησία του ΟΠΕΚΕΠΕ).
 • Αποσφαλμάτωση των αιτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μειωθεί το κόστος των δηλώσεων στον αγρότη ακόμη περισσότερο.
 • Τεχνική υποστήριξη εξωτερικού συνεργάτη ο οποίος θα υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, οι άμεσες και επιτακτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ΟΣΔΕ τη φετινή χρονιά για να μην καταρρεύσει τελείως το σύστημα είναι οι εξής:

 1. Επανέλεγχος και αποσαφήνιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Φορέας συντονισμού και δημοπράτηση των υπηρεσιών αυτών.
 2. Συμμετοχή εκπροσώπου των Φορέων Α στην Επιτροπή Συντονισμού του Έργου «Πιστοποιημένοι φορείς για την υποβοήθηση των Δικαιούχων της Ενιαίας Αίτησης ενίσχυσης».
 3. Πιστοποίηση όλων των Φορέων με βάση τα κριτήρια που ισχύουν σήμερα για τους Φορείς Α και ετήσια αξιολόγηση όλων των φορέων.
 4. Κατάργηση του ανενεργού θεσμού των φορέων Β.
 5. Πιστοποίηση Φορέων Α με αυστηρά κριτήρια φερεγγυότητας και αποδοχής τους από τις τοπικές κοινωνίες των αγροτών.
 6. Υποχρεωτική επέκταση του ρόλου των πιστοποιημένων Φορέων και ως φορέων λοιπών αγροτικών Υπηρεσιών, ώστε να μην λειτουργούν μόνο ως πύλες εισόδου ΟΣΔΕ.
 7. Λειτουργία όλων των Φορέων και των υποχρεώσεων τους κάτω από κοινούς κανόνες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας προσωπικών δεδομένων τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα αποτελούν εμπορικά καταναλωτικά αγαθά, όπως χρησιμοποιούνται σήμερα.
 8. Κατάργηση των οικονομικών όρων των συμβάσεων μεταξύ του τριτοβάθμιου φορέα συντονισμού και των φορέων Α, με απώτερο στόχο την ακόμα μεγαλύτερη μείωση του κόστους υποβολής αιτήσεων για τους αγρότες.
 9. Απλοποίηση του συστήματος για τους μικρούς παραγωγούς ώστε να δίνεται εύκολα η δυνατότητα σε αυτούς που το επιθυμούν να εισάγουν μόνοι τους δεδομένα στο ΟΣΔΕ, αυτόνομα, χωρίς καθόλου ή με μικρό κόστος.

Κατανοούμε την αγωνία των βουλευτών με τα ακούσματα που φτάνουν στα γραφεία τους από τους γεωργούς για τη λειτουργία του συστήματος μέχρι σήμερα, αλλά καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι εμείς οι φορείς Α’ βαθμού, διαφέρουμε και τη διαφορά μας αυτή από τα τραστ και τα καρτέλ που δημιουργήθηκαν διαχρονικά καταγγέλλουμε και δεν έχουμε ουδεμία συμμετοχή σε αυτά. Με την υποχρεωτικότητα των προκηρύξεων με τις οποίες πιστοποιηθήκαμε, εξαναγκαστήκαμε να υπογράψουμε και να αποδεχθούμε απεχθής συμφωνίες με τον φορέα συντονισμού του έργου, οι οποίες επιφέρουν επιπλέον κόστος τόσο σε εμάς όσο και στον έλληνα αγρότη.

Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, η ΠΕΦΑ, και σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει σε ετήσια βάση, αναφέρουμε τα εξής:

 1. Αναφορικά με την αξιολόγηση των πιστοποιημένων φορέων υποβολής, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι όλοι οι φορείς αξιολογούμαστε σε ετήσια και διαρκή βάση, στην ποιότητα καθώς και στην τιμολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις επιμέρους συμβάσεις τις οποίες έχουμε όλοι μας συνάψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τις εγκαταστάσεις μας ανοικτές σε επιτόπιους ελέγχους τους οποίους και διενεργεί ο Οργανισμός τα τελευταία χρόνια, αλλά και ελεγχόμαστε από την Επιτροπή Συντονισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το ΣΔΕΠΥΑΠ, με την χρήση συστήματος μοριοδότησης κατόπιν αξιολόγησης σφαλμάτων που προκύπτουν από την διαδικασία υποβολής των ΕΑΕ.
 2. Σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων υπάρχει πρόβλεψη από τον Οργανισμό ώστε να μπορούν να επιλύονται και να μην δημιουργούν προβλήματα στις πληρωμές των δικαιούχων. Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει εξαιρετική συνεργασία με τον Οργανισμό αναφορικά με την διασταύρωση τέτοιων περιπτώσεων, αλλά και στην καθοδήγηση σε επίπεδο διορθωτικών ενεργειών.
 3. Αναφορικά με την Αστική Ευθύνη των φορέων απέναντι στους δικαιούχους, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Ελληνική αλλά και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις, ο μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο της υποβληθείσας δήλωσης είναι ο ίδιος ο παραγωγός. Αυτό δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι ο φορέας υποβολής θα πρέπει να ενημερώσει των δικαιούχο για την υποχρέωση του αυτή αλλά και να τον καθοδηγήσει ώστε να ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενους κινδύνους. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι όλοι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να δίδουν αντίγραφο της ΕΑΕ στον παραγωγό, όπως και να διασταυρώνουν την ορθότητα της γεωχωρικής αποτύπωσης των αγροτεμαχίων του.
 4. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εσκεμμένη ενέργεια από φορέα προς παραγωγό, πράγμα το οποίο δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα και το οποίο φαντάζει απίθανο δεδομένης της δυνατότητας του δικαιούχου να επιλέξει τον φορέα του, τότε υπάρχει η επιλογή της δικαστικής οδού.
 5. Η ΠΕΦΑ στηρίζει την δυνατότητα υποβολής online δηλώσεων από παραγωγούς οι οποίοι έχουν μικρές εκμεταλλεύσεις και αποτελεί θέση μας από την πρώτη στιγμή.
 6. Δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός έχει ήδη λειτουργήσει σχεδόν σε όλους τους Νομούς της χώρας και η ζήτηση έχει καλυφθεί, θεωρούμε ότι νέα πρόσκληση για την Πιστοποίηση νέων φορέων θα πρέπει να υποβληθεί μόνο για περιοχές όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
 7. Σχετικά με τον Φορέα Συντονισμού, πάγια θέση μας αποτελεί ότι η συνολική εποπτεία του έργου θα πρέπει να επιτελείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κανέναν άλλο, διότι οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συντελεί στην συντήρηση του παλαιού συστήματος και στρεβλώνει το υγιή ανταγωνισμό, καθότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και διαχειριστής.
 8. Θεωρούμε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Φορέα Συντονισμού δεν ανταποκρίνονται στο προβλεπόμενο κόστος ανά δήλωση το οποίο επωμίζεται ο κάθε δικαιούχος, πράγμα το οποίο έχουμε τονίσει προς πάσα κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια.
 9. Θα πρέπει επιτέλους να αρθεί ο διαχωρισμός μεταξύ φορέων Α’ και Β’ βαθμού καθότι τα κριτήρια με τα οποία είχε πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός, δεν είναι πλέον εφαρμόσιμα

Ως εκ τούτου, με έκπληξη παρατηρούμε τις πρόσφατες εξελίξεις στον φορέα συντονισμού και από τα καταγγελλόμενα, δικαιωνόμαστε για όλα αυτά που κατά καιρούς καταγγέλλαμε. Είναι απορίας άξιο ότι αν αυτά που καταγγέλλονται από μερίδα συνεταιρισμών που ζήτησαν να αποσχισθούν από το φορέα συντονισμού, έχουν έστω και την παραμικρή δόση αλήθειας, πως είναι δυνατόν η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ να μη ζήτησε ακόμα τη διεξαγωγή έρευνας για τη νομιμότητα λειτουργίας του φορέα συντονισμού. Καταγγελίες για λειτουργία παράλληλων συστημάτων, εφαρμογή CRM για φιλικές πύλες, άνοιγμα του συστήματος χωρίς την έγκριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, νόθευση του ανταγωνισμού, χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων για ίδιο όφελος χωρίς την έγκριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα διηνεκές οικονομικό «πάρτι» εκατομμυρίων € . Όλα τα παραπάνω, ευτελίσουν τη λειτουργία του έργου του ΟΣΔΕ και είναι άξια δικαστικής παρέμβασης.

Τέλος, όσο αφορά τις δηλώσεις κάποιων στελεχών του φορέα συντονισμού για την συμβολή τους στη μείωση του κόστους σύνταξης των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, αποτελούν προϊόντα μυθοπλασίας και παραπλάνησης της κοινής γνώμης του Έλληνα αγρότη, όταν οι ίδιοι μεταξύ τους καταγγέλλουν για χορό εκατομμυρίων και σώφρον είναι «στο σπίτι του κρεμασμένου να μην μιλούν για σχοινί».

Έστω και καθυστερημένα θα συμπλεύσουμε από κοινού με όποιους ταυτίζονται με τις θέσεις μας και θα πολεμήσουμε με σθένος, όσους συνεχίζουν να παίζουν παιχνίδια για ίδιο όφελος στις πλάτες των Ελλήνων αγροτών. Επιπλέον έφτασε η ώρα να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ΟΣΔΕ γιατί το ψάρι πάντα βρωμάει από το κεφάλι.