Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2016.

Με τις τελευταίες εντολές θα εξοφληθούν 1.945 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 9.142,61€ (74% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούνιο).