Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εισφορές... κάθε μήνα

Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ)

Αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται στο εξής να καταβάλουν οι αγρότες.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, οι εισφορές θα καταβάλλονται στο εξής κάθε μήνα και θα υπολογίζονται επί του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος της πλέον πρόσφατης εκκαθαρισμένης οικονομικής χρήσης.

Η εισφορά θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις  28 Φεβρουαρίου 2017 και θα αντιστοιχεί σε  14%  επί του εισοδήματoς  από επαγγελματική δραστηριότητα.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο