Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Έτοιμη η ΚΥΑ για τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών

Στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου ενημέρωσε τους εκπροσώπους των συνεταιριστικών οργανώσεων για το θέμα των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών.

φμ εα

 

Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός ανέφερε ότι η Κ.Υ.Α είναι ήδη έτοιμη και θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Εξήγησε ότι προβλέπει απλούστευση των διαδικασιών για την αναγνώρισή τους καθώς και μειωμένα κριτήρια αναγνώρισης.

Επίσης, ο κ. Αποστόλου ανέφερε:

«Τα νέα μεγέθη θα διευκολύνουν την συγκρότηση των οργανώσεων χωρίς, όμως, να επιτρέπουν τον κατακερματισμό τους.

Το σημαντικότερο όφελος που έχουν οι αγρότες εντασσόμενοι στις ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών είναι ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα από κοινού τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του ανταγωνισμού και η παγίωση των αγορών σε σχέση με την εμπορία των προϊόντων τους.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες που όταν τις εκμεταλλευτούν σωστά, ανάλογα με το μέγεθος τους οι οργανώσεις, ενδυναμώνουν την δραστηριότητα τους και μεγιστοποιούν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Το μέτρο 9 είναι ένα πολύ καλό κίνητρο για νεοσύστατες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών διότι τους παρέχεται ένα ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τους μέχρι 100 χιλιάδες το χρόνο για κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων.

Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα ή η οργάνωση παραγωγών, με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο που είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση μιας ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών, το ποσοστό της ενίσχυσης είναι μειούμενο.

Σε σχέδια βελτίωσης και επενδυτικά προγράμματα επίσης με προϋποθέσεις μπορεί να ενταχθούν οι οργανώσεις αυτές. Η σύσταση των οργανώσεων και ομάδων παραγωγών πρέπει να ενθαρρυνθεί, όχι μόνο για τα κίνητρα αλλά κυρίως γιατί πρέπει να προωθηθούν συνεργατικά σχήματα».