Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ

Τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο Ξενοδοχείο «Hotel Divani Caravel», Β. Αλεξάνδρου 2 Καισαριανή, με ώρα προσέλευσης 09.30 π.μ.

%cf%80%ce%b1%ce%b1

Η ημερήσια διάταξη έχει ως ακολούθως:

09:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ
10:00-10:30 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα) – Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
 • Πολιτική ηγεσία ΥπΑΑΤ
 • Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 • Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
10:30-10:50 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 • Διαπίστωση απαρτίας μελών της Επ.Πα.
 • Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
 • Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
 • Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
10:50-11:00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ
11:00-12:00 1ο ΜΕΡΟΣ: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης μέτρων / δράσεων ΠΑΑ 2014-2020
 • Χρηματο-οικονομικά στοιχεία εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020
 • Προγραμματισμός ελέγχων ΠΑΑ 2014-2020
 • Ηλεκτρονικός Χώρος Εργασίας Επιτροπών Παρακολούθησης (Πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ)
12:00-12:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
12:30-13:30 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 
13:30-14:30 2Ο ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΑ 2014-2020

 • Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες – πορεία εκπλήρωσης (ΕΥΣΑΑ)
 • Αξιολόγηση και επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)
 • Θεματικά Διαχειριστικά Σχέδια Προστατευόμενων Περιοχών
 • Εκ των υστέρων αξιολόγηση ΠΑΑ 2007-2013
14:30-15:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
15:00-15:30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης Επ.Πα. ΠΑΑ 2014-2020-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ Επ.Πα.