Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Χωροταξική ανακατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων

βοσκοτόπια ένωση αγρινιου (1)

 

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ότι, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1332/93570/23-08-16 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει αποσταλεί από την κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ πίνακας κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων της χώρας, προς όλες τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, προς ενημέρωση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας και των επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής των δικαιωμάτων βοσκής.

Αιτήματα για χωροταξική ανακατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων κτηνοτρόφων πρέπει να κατατεθούν στις Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας ή στους αρμόδιους Δήμους μέχρι 31-12-2016 και θα εξεταστούν από τις αρμόδιες επιτροπές εντός του πρώτου τριμήνου του 2017.  Στα αιτήματα αυτά δηλώνεται η επιθυμία του κτηνοτρόφου να γίνει έλεγχος ως προς τη χωροταξική ορθότητα της κατανομής των κατανεμηθέντων βοσκοτόπων και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων, που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο και θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτότητας (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ) και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε., που υπάγεται η εκμετάλλευση τους.