Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: Συνεχίζονται οι πληρωμές

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2016, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, οπότε και θα εξοφληθούν 1.420 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.714,95 €.

φ-β εα (1)

Με τις εντολές αυτές έχει πλέον εξοφληθεί το 66% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο.