Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: Νέα πληρωμή

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2016.

φβ εα φμ (1)

Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν 1.070 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.266,00 €, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 55% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο.