Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Απριλίου 2016.

φβ εα (1)

 

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2016. Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 6.100 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.979,15€ (47% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάιο).