Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

φβ εα φμ  (1)

Με νέες εντολές που δόθηκαν προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων παραγωγής Απριλίου 2016, οπότε και θα εξοφληθούν 1.220 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 9.692,53€.

Με τις εντολές αυτές έχει πλέον εξοφληθεί το 81% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο.