Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ: Οι επιλογές πολιτικής για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Κύριος στόχος ο προσανατολισμός των συνεταιρισμών προς τις αγορές και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.

επίσκεψη (8)

«Σημαντικές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή γεωργία και τα τρόφιμα προκύπτουν κυρίως ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων, της κλιματικής αλλαγής, των προτιμήσεων των καταναλωτών και των διεθνών εμπορικών συμφωνιών» αναφέρει η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, της υπό σύσταση Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, αξιολογώντας τα συμπεράσματα του συνεδρίου των Ευρωπαίων Αγροτών, που διοργάνωσαν οι COPA-COGECA στην Αθήνα στις 5 και 6 Οκτωβρίου. Επίσης, θέτει ως κύριο στόχο της τον προσανατολισμό των αγροτικών συνεταιρισμών προς τις αγορές και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, ώστε να αποδίδουν μεγαλύτερο μερίδιο αξίας στα μέλη τους.

Αναλυτικότερα, στο κείμενο της αξιολόγησης αναφέρονται τα εξής:

«Η ζήτηση για υψηλής ποιότητα αυξάνεται και τα Ευρωπαϊκά προϊόντα γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικά αφού το συνολικό εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ έφτασε πέρυσι τα 16 δις ευρώ, ενώ μόλις επτά χρόνια πριν ήταν ελλειμματικό και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό.

Το εξαγωγικό πλεόνασμα στηρίζεται στα επεξεργασμένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (Αλκοολούχα ποτά, κρασί, γαλακτοκομικά και άλλα προϊόντα) στα οποία η ΕΕ είναι πιο ανταγωνιστική.

Ταυτόχρονα οι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί καλούνται να παράγουν περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες με όλο και λιγότερους φυσικούς πόρους. Ενώ οι απαιτήσεις συμμόρφωσης σε αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα αυξάνονται στα πλαίσια της ΚΑΠ, οι αγρότες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές αλλαγές.

Δεδομένου ότι οι προσαρμογές αυτές απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, η μόνη εφικτή και μακροχρόνια λύση είναι  η καλύτερη οργάνωση και συνέργειες μέσα από αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Οι επιλογές πολιτικής για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Η Ευρωπαϊκή γεωργία προσανατολίζεται όλο και περισσότερο προς τις αγορές, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας αλλά και τις προσδοκίες για τη προστασία του περιβάλλοντος

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ θέτει ως κύριο στόχο της τον προσανατολισμό των αγροτικών συνεταιρισμών προς τις αγορές και τις προτιμήσεις των καταναλωτών στην αγορά. Μόνο με αυτό τη στρατηγική μπορούν οι συνεταιρισμοί να αποδώσουν μεγαλύτερο μερίδιο αξίας στα μέλη τους.

Ταυτόχρονα, η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ διευκολύνει τα μέλη της προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και τη διάθεση των προϊόντων τους σε καλύτερες τιμές.

Σε ένα τομέα που προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στην αγορά, ένας επιτυχημένος συνεταιρισμός πρέπει να καινοτομεί παράγοντας προϊόντα που ζητούν οι καταναλωτές, εάν επιθυμεί να ανταμείψει καλά τα μέλη του.

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ αναλαμβάνει να αναπτύξει την επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των μελών της, προβάλλοντας τα επιτυχημένα παραδείγματα και την εμπειρία από συνεταιρισμούς σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον προσπάθεια και συντονισμένες ενέργειες απαιτούνται και στην πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ στην αγρο-διατροφική αλυσίδα. Ο στόχος όλων των αγροτικών συνεταιρισμών στην ΕΕ είναι να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα που να ενισχύουν τη θέση τους στην αγρο-διατροφική αλυσίδα.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση σε καινοτόμες δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία των αγροτικών συνεταιρισμών.

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ εκπροσωπεί τα μέλη της και συμμετέχει στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ τόσο σε σχέση με την αγρο-διατροφική αλυσίδα, όσο και σε θέματα διεθνούς εμπορίου και διατλαντικών ή άλλων διακρατικών συμφωνιών για το ελεύθερο εμπόριο.

Επίσης, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο διατυπώνει τις προτεραιότητές του, για τις κυριότερες ενέργειες που αναλαμβάνει προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του:

  1. Το προσωρινό διοικητικό  συμβούλιο, θα καταθέσει προτάσεις στον διάλογο που άνοιξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανταποκρινόμενος στις δηλώσεις του Επιτρόπου Χόγκαν, προκειμένου  να σταματήσει η καταχρηστική εκμετάλλευση των παραγωγών, όταν υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την ενιαία ενίσχυση.
  2. Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ θα συνεργαστεί με την Τράπεζα της Ελλάδος την υπό  Εκκαθάριση ΑΤΕ και άλλες κρατικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να διασώσουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί τα παραγωγικά τους ακίνητα.
  3. Αντίστοιχες ενναλακτικές λύσεις χρηματοδότησης θα εξετασθούν και για τις περιπτώσεις συνεταιρισμών που έχουν υπέρογκες δανειακές υποχρεώσεις προς τα τραπεζικά ιδρύματα. Στόχος είναι η διατήρηση των παραγωγικών ακινήτων των συνεταιρισμών, μέσω λήψης νομοθετικών πρωτοβουλιών στα πλαίσια που προβλέπουν οι νόμοι και το άρθρο 12 παρ, 4 του Συντάγματος.
  4. Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ , αμέσως μετά τη σύστασή της, ξεκινά τη συστηματική εκπαίδευση των συνεταιρισμένων αγροτών και των επαγγελματικών στελεχών των συνεταιρισμών, με ειδικά σεμινάρια προς τα μέλη της.

Παράλληλα η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ αναπτύσσει την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, μέσα από την

-εξέταση και προετοιμασία επιχειρησιακών σχεδίων που βασίζονται στις συγχώνευσες ή άλλου είδους στρατηγικές συμμαχίες ή συνεργασίες μεταξύ συνεταιρισμών. Ειδικότερος στόχος αυτών των επιχειρησιακών σχεδίων είναι να εξασφαλισθούν οικονομικές συνέργειες, να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα (να διαθέτουμε ανταγωνιστικά προϊόντα με υψηλή ζήτηση στις αγορές), και η αποδοτικότητα (να μειωθεί το κόστος παραγωγής).

-εξέταση ενναλακτικών ή πρόσθετων πηγών και εργαλείων χρηματοδότησης είτε από εθνικά είτε κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα και πόρους ( όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).

Στρατηγικός στόχος της Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συγκέντρωση της ελληνικής παραγωγής από τους συνεταιρισμένους αγρότες και η εξασφάλιση ενός μεγαλύτερου μεριδίου από την συνολική προστιθέμενη αξίας στην αγρο-διατροφική αλυσίδα».