Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόσληψη στην ΑΜΦΙΓΑΛ

Η μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος ΑΜΦΙΓΑΛ ΑΕ πρόκειται άμεσα να προχωρήσει στην πρόσληψη:

λογιστήριο

Πτυχιούχου Οικονομικής Σχολής ή αποφοίτου ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β΄ Τάξης.

Απαραίτητα προσόντα:

▪Προϋπηρεσία

▪Χρήση Η/Υ

▪Γνώση Αγγλικής γλώσσας

▪Λογιστικά προγράμματα

▪Εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία

▪Ε.Λ.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: typos@easagr.gr