Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέες πληρωμές σε φωτοβολταϊκά

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων παραγωγής Ιανουαρίου 2016.

φβ εα φμ  (1)

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 4.690 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 25.758,88€, οπότε θα έχει πλέον εξοφληθεί το 90% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο.