Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αποσφαλμάτωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Την Παρασκευή 24/06/2016 οι παραγωγοί που υπέβαλαν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 on line ενημερώθηκαν στο προσωπικό τους email ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ  προχώρησε σε έλεγχο ύπαρξης πιθανών σφαλμάτων στην ΕΑΕ 2016 που έχουν υποβάλει.

χωραφια εα φμ (2)

 

Οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα της διαπίστωσης των πιθανών σφαλμάτων της ΕΑΕ τους και οφείλουν να διορθώσουν αυτά μέσω των κωδικών που χρησιμοποίησαν κατά την υποβολή της ΕΑΕ, για την ορθή πληρωμή τους.

Η διαπίστωση πιθανών σφαλμάτων πραγματοποιείται μέσω του μενού «ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗΣ» και των οθονών «Αποτελέσματα Ελέγχου» και «Εκτυπώσεις Αποσφαλμάτωσης», καταχωρώντας το ΑΦΜ στα κριτήρια αναζήτησης των εν λόγω οθονών.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις λάθους «54101 -Μη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου», ο έλεγχος αφορά στα ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια τα οποία εμπίπτουν μερικώς ή ολικώς σε μη επιλέξιμη έκταση (ενότητα ή υποενότητα) και έχουν λάβει ένδειξη ‘μη επιλέξιμη έκταση’ κατά την ψηφιοποίηση.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο παραγωγός θα πρέπει να επανεξετάσει τη θέση του αγροτεμαχίου. Αν το αγροτεμάχιο παραμένει σε μη επιλέξιμη έκταση (ενότητα ή υποενότητα) δίδεται η δυνατότητα στον παραγωγό να υποβάλλει αίτημα επανεξέτασης της μη επιλέξιμης έκτασης μέσω της οθόνης  «Αγροτεμάχια» - καρτέλα «Γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου» ενότητα «Επιλεξιμότητα» ή να ψηφιοποιήσει εκ νέου το αγροτεμάχιο αφαιρώντας το μη επιλέξιμο μέρος  του.

Για τις περιπτώσεις επικαλύψεων, οι παραγωγοί θα πρέπει πρωτίστως να ελέγξουν την ορθότητα της θέσης αλλά και της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων τους σύμφωνα πάντα και με τους τίτλους νομής και κατοχής που διαθέτουν και να προβούν σε τυχόν διορθώσεις, αν διαπιστώσουν δικό τους λάθος. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν διαπιστώνουν δικό τους λάθος, μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Αποσφαλμάτωσης που αναφέρεται στην αίτησή τους προκειμένου να ενημερωθούν για τον Φορέα Καταχώρησης της αίτησης του παραγωγού με τον οποίο υπάρχει επικάλυψη και εν συνεχεία να επικοινωνήσουν με τον εν λόγω Φορέα Καταχώρησης για την διευθέτηση των επικαλύψεων.

Στοιχεία επικοινωνίας όλων των φορέων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΚΕ http://www.opekepe.gr/eae2016.asp στο σημείο «Λίστα με στοιχεία επικοινωνίας Πιστοποιημένων Φορέων Α' & Β' Βαθμού για το έτος 2016»

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για σφάλματα που πιθανόν να προκύψουν στην πορεία των ελέγχων χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους.

Για τυχόν βοήθεια οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τηλ.: 210-8802000