Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τι περιλαμβάνει η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

Απολύτως απαραίτητη η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ → Απολύτως αναγκαία η συμβολή της Ένωσης Αγρινίου.

κάμπος Φ. Μπ. (1)

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) είναι η μοναδική αίτηση που υποβάλλει κάθε χρόνο ο γεωργός ώστε να πληρωθεί:

■ Για τις Άμεσες Ενισχύσεις.

■ Για όσα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».

Για το 2016, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχύουν τα ακόλουθα:

► Γεωργοί, οι οποίοι το 2015 έλαβαν άμεσες ενισχύσεις μέχρι 5.000 ευρώ εξ' ορισμού θεωρούνται ενεργοί χωρίς διενέργεια άλλων ελέγχων.

► Γεωργοί, οι οποίοι το 2015 έλαβαν άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούνται είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων που απόκτησαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και για γεωργούς με συγκεκριμένες εξωγεωργικές δραστηριότητες (πχ. διεύθυνση αερολιμένων, σιδηροδρομικών εταιρειών, δικτύων ύδρευσης, κτηματομεσιτικών εταιρειών, γηπέδων και άλλων υπαίθριων χώρων ψυχαγωγίας) εφόσον επιπλέον αποδειχθεί ότι οι γεωργικές δραστηριότητές τους δεν είναι ασήμαντες, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εξωγεωργικές ή ότι η κύρια εταιρική δραστηριότητα είναι γεωργική.

Αναλυτικά οι ενισχύσεις που μπορεί να αιτηθεί ο γεωργός μέσω της Ε.Α.Ε. είναι οι εξής:

Βασική Ενίσχυση:

Για να λάβει τη Βασική Ενίσχυση ο γεωργός θα πρέπει να διαθέτει τα αντίστοιχα δικαιώματα. Για όλους τους γεωργούς που υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2015 και πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκδίδεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ο Ατομικός Τίτλος Οριστικών Δικαιωμάτων Bασικής Ενίσχυσης.

Στον τίτλο αυτό αναφέρονται:

 • ο οριστικός αριθμός των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Bασικής Ενίσχυσης,
 • η οριστική κατανομή των Δικαιωμάτων Bασικής Ενίσχυσης στις τρεις Περιφέρειες που διαιρέθηκε η Ελλάδα (βοσκοτόπων, αρόσιμων εκτάσεων, μόνιμων καλλιεργειών) και
 • η οριστική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων των δικαιούχων, για κάθε έτος από το 2015 έως και το 2019. Για την πληρωμή της αξίας των δικαιωμάτων αυτών είναι απαραίτητη η ενεργοποίησή τους, κάθε χρόνο, μέσω της υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Πράσινη Ενίσχυση:

Κάθε γεωργός που λαμβάνει Βασική Ενίσχυση, λαμβάνει επιπλέον και την Πράσινη Ενίσχυση, που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 48% των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, εφ’ όσον τηρεί τις ακόλουθες γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον:

α. Διαφοροποίηση καλλιεργειών: 

Εφ’ όσον η εκμετάλλευση διαθέτει από 10 έως 30 αρόσιμα εκτάρια (100 έως 300 στρέμματα γης που οργώνονται κάθε έτος για να καλλιεργηθούν με μονοετείς καλλιέργειες), θα πρέπει σε αυτά να εφαρμόζονται δύο διαφορετικές καλλιέργειες, με τη μεγαλύτερη να μην υπερβαίνει το 75% της αρόσιμης έκτασης.

Αν η εκμετάλλευση διαθέτει πάνω από 30 αρόσιμα εκτάρια, τότε χρειάζονται τρεις διαφορετικές καλλιέργειες με τη μεγαλύτερη να μην υπερβαίνει το 75% και τις δύο μεγαλύτερες να μην υπερβαίνουν μαζί το 95% της συνολικής αρόσιμης έκτασης.

Ως διαφορετικές καλλιέργειες, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επίσπορες, εννοούνται:

 • Οι εκτάσεις σε αγρανάπαυση
 • Κτηνοτροφικά φυτά που καλλιεργούνται για χορτονομές (κοφτολίβαδα, λόλιουμ)
 • Τα διάφορα γένη της ταξινόμησης των φυτών.

Δηλαδή το σκληρό και το μαλακό σιτάρι, θεωρούνται μια καλλιέργεια, αλλά διαφορετική από το κριθάρι ή το καλαμπόκι.

Κατ’ εξαίρεση, θεωρείται ξεχωριστή η καλλιέργεια κάθε είδους από τις ακόλουθες οικογένειες οπωροκηπευτικών:

-Κολοκυνθοειδή (κολοκύθι, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι κ.α.)

-Στρυχνοειδή (τομάτα, πατάτα, πιπεριά, μελιτζάνα κ.α.)

-Κραμβοειδή (λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο κ.α.)

Δε χρειάζεται να τηρούν τη διαφοροποίηση καλλιεργειών όσοι γεωργοί:

 • Έχουν ως μοναδική αρόσιμη καλλιέργεια το ρύζι.
 • Οι αρόσιμες εκτάσεις τους καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 75% με τα παραπάνω κτηνοτροφικά φυτά ή αγρανάπαυση.
 • Η συνολική γεωργική τους εκμετάλλευση, καλύπτεται σε ποσοστό άνω του 75% από βοσκότοπο, ρύζι ή/και κτηνοτροφικά φυτά.
 • Καλλιεργούν βιολογικά τα αρόσιμα αγροτεμάχιά τους.

β. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης:

Εφ’ όσον η εκμετάλλευση περιλαμβάνει πάνω από 15 εκτάρια αρόσιμης γης, θα πρέπει να διαθέτει μία έκταση ίση τουλάχιστον με το 5% της αρόσιμης έκτασης, η οποία να αποτελεί Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (Π.Ο.Ε.).

Ως Π.Ο.Ε. προσμετρώνται τα εξής στοιχεία, εφ’ όσον βρίσκονται εντός ή στο περιθώριο της εκμετάλλευσης:

 • Γη σε αγρανάπαυση. Κάθε στρέμμα αγρανάπαυσης αντιστοιχεί σε 1 στρέμμα Π.Ο.Ε.
 • Καλλιέργεια ψυχανθών όπως φασόλια, ρεβίθια, φακές, κουκιά, τριφύλλι, μηδική, βίκος, λούπινα κ.α. Κάθε στρέμμα ψυχανθών αντιστοιχεί σε 700 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) Π.Ο.Ε.
 • Δενδροστοιχίες με τις κόμες των δένδρων να μην απέχουν πάνω από 5 μέτρα μεταξύ τους. Κάθε μέτρο δενδροστοιχίας αντιστοιχεί σε 10 τ.μ. Π.Ο.Ε.
 • Χαντάκια για άρδευση ή στράγγιση που δεν έχουν πλάτος πάνω από 6 μέτρα και δεν είναι κατασκευασμένα από τσιμέντο. Κάθε μέτρο χαντακιού αντιστοιχεί σε 6 τ.μ. Π.Ο.Ε.
 • Συστάδες δένδρων ή θάμνων που δεν ξεπερνούν τα 3 στρέμματα. Κάθε τ.μ. συστάδας αντιστοιχεί σε 1,5 τ.μ. Π.Ο.Ε.
 • Ακαλλιέργητο περιθώριο πλάτους τουλάχιστον ενός μέτρου, κατά μήκος υδατορευμάτων (χαντάκια, ρυάκια, ρέματα, ποτάμια, λίμνες) που συνορεύουν με τα αρόσιμα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης. Κάθε μέτρο ακαλλιέργητου περιθωρίου αντιστοιχεί σε 9 τ.μ. Π.Ο.Ε.

Δε χρειάζεται να διατηρούν Π.Ο.Ε. όσοι γεωργοί:

 • Οι αρόσιμες εκτάσεις τους καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 75% από κτηνοτροφικά φυτά, αγρανάπαυση ή/και ψυχανθή.
 • Η συνολική γεωργική τους εκμετάλλευση, καλύπτεται σε ποσοστό άνω του 75% από βοσκότοπο, ρύζι ή/και κτηνοτροφικά φυτά.
 • Καλλιεργούν βιολογικά τα αρόσιμα αγροτεμάχιά τους.

γ. Διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων:

Ο γεωργός δεν πρέπει να μετατρέπει σε άλλη χρήση ή να οργώνει του βοσκότοπους που βρίσκονται σε περιοχές Natura, ενώ για τη μετατροπή των υπόλοιπων βοσκοτόπων απαιτείται άδεια από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Συνδεδεμένες ενισχύσεις:

Εκτός από τη Βασική και την Πράσινη Ενίσχυση που προϋποθέτουν την ύπαρξη ή τη χορήγηση δικαιωμάτων, ο γεωργός ανάλογα με την καλλιέργεια ή τα ζώα που εκτρέφει, μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση ενισχύσεων που συνδέονται με το είδος της παραγωγής.

Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα προϊόντα:

 • Βαμβάκι
 • Ρύζι
 • Σκληρό Σίτο
 • Θηλυκά Βοοειδή
 • Βιομηχανική τομάτα
 • Πορτοκάλια χυμοποίησης
 • Αίγες και προβατίνες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
 • Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών
 • Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
 • Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 • Σπόροι σποράς
 • Σπαράγγια
 • Μεταξοσκώληκες
 • Ζαχαρότευτλα
 • Ζώα που εκτρέφονται από γεωργούς που διέθεταν ειδικά δικαιώματα της προηγούμενης περιόδου και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
 • Ροδάκινα προς χυμοποίηση

Ενίσχυση μικροκαλλιεργητών:

Γεωργοί που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις κάτω από 1.250 € υπάγονται, εφ’ όσον το επιθυμούν, στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, ώστε να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις της Πράσινης Ενίσχυσης και να μην υπόκεινται σε ελέγχους και μειώσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Έχουν το δικαίωμα κάθε έτος να αιτηθούν την απένταξή τους από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, π.χ. αν σκοπεύουν να αιτηθούν ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα 1.250 €, αλλά αν απενταχθούν δεν μπορούν να επανέλθουν.

Ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας:

Αντιστοιχεί σε πληρωμή επιπλέον ποσού, ίσου με το 25% των δικαιωμάτων και τη δικαιούνται οι γεωργοί που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης:

Οι γεωργοί που συμμετέχουν σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2016 και την Αίτηση Πληρωμής για το αντίστοιχο μέτρο, βάσει τυποποιημένου εντύπου που θα παράγεται από το σύστημα κατά την υποβολή της Ε.Α.Ε. για:

 • Μέτρο 112 Εγκατάσταση νέων γεωργών
 • Μέτρο 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών
 • Μέτρο 121 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Μέτρο 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
 • Μέτρο 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις (κωδικός Π.Δ. 0201 έως 0217), οι οποίες χορηγούνται για τις ακόλουθες δράσεις (νέα Μέτρα 10 και 11):

- 1.1 Βιολογική Γεωργία

- 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία

- 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

- 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

- 2.3 Α Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

- 2.3 Β Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων

- 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

- 4.1 Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας

- 4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας

 • Μέτρο 221 Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών (κωδικός Π.Δ. 0301)
 • Εξισωτική αποζημίωση (νέο Μέτρο 13)

- Υπομέτρο 13.1 Αποζημίωση για ορεινές περιοχές (κωδικός Π.Δ. 0101)

- Υπομέτρο 13.2 Αποζημίωση για άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα (κωδικός Π.Δ. 010…)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συμμετάσχουν στη νέα πρόσκληση του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» (Νέοι Αγρότες), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλουν Ε.Α.Ε. 2016.