Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η ΑΜΦΙΓΑΛ ζητά υπεύθυνο συντήρησης

Η μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος ΑΜΦΙΓΑΛ ΑΕ αναζητεί υπεύθυνο συντήρησης για απασχόληση στη Κεχρινιά Αμφιλοχίας.

ΑΜΦΙΓΑΛ (21)

Αρμοδιότητες:

Έλεγχος λειτουργίας και τακτική συντήρηση εξοπλισμού εργοστασίου

Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ

•5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

•Άδεια συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων ατμολεβήτων

•Καλή γνώση υπολογιστή

•Καλή γνώση αγγλικών

Πληροφορίες:

ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε. Κεχρινιά Αμφιλοχίας  τηλ. 2642.0.71500

Αποστολή Βιογραφικών:

→Με fax στο 2641.0.32266

→Με mail στο easa@easagr.gr

→Απ’ ευθείας στη γραμματεία του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, καθημερινά, από 9:00 έως 14:00.