Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Έξυπνη Εξειδίκευση στην Ένωση Αγρινίου

Σε όλες τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί μέσα στην κρίση το σύμπλεγμα της αγροδιατροφής αναδεικνύεται σε πρώτη προτεραιότητα στρατηγικού αναπτυξιακού στόχου της χώρας.

DSC_0011

Ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας (food processing) αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο της οικονομίας αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% της συνολικής βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας και περίπου το 20% της συνολικής απασχόλησης (ο τομέας των ποτών αντιστοιχεί σε 10% πρόσθετο ποσοστό).

Ο τομέας της αγροδιατροφής στη χώρα μας, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμάς Κουτσουπιάς σε συνέντευξη τύπου για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Αιτωλοακαρνανία,  παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης σε μία σειρά προϊόντων, κύρια λόγω των υψηλής ποιότητας πρώτων υλών και των ιδιαίτερων τρόπων παραγωγής που μπορούν να ενισχύσουν την περιφερειακή διάσταση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

DSC_0023Στα ασθενή σημεία του τομέα ξεχωρίζουν η περιορισμένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, η μικρής έκτασης εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, η περιορισμένη εφαρμογή της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα και η αδυναμία δημιουργίας οικονομιών κλίμακας. Διαχρονικά ο τομέας της αγροδιατροφής παρουσιάζει στην πρωτογενή παραγωγή κυρίως παραδοσιακά χαρακτηριστικά με προβλήματα εκσυγχρονισμού σε σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα. Βασικά στοιχεία είναι ο κατακερματισμένος μικρός κλήρος με περίπου 800.000 – 1.000.000 μικρές και μεγάλες εκμεταλλεύσεις, η έλλειψη επαγγελματισμού και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, που δεν βοηθούν στο να αναπτυχθεί το ποιοτικό δυναμικό της πρωτογενούς παραγωγής. Στοιχεία ελλείμματος στο μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού εμφανίζεται και στην μεταποίηση με αποτέλεσμα επιχειρήσεις να έχουν αδυναμία να προσλάβουν προσωπικό που έχουν ανάγκη για την ανάπτυξή τους. Συνέπεια των παραπάνω αδυναμιών είναι το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο του τομέα (περίπου 2 δις €). Αρνητικό επίσης πρόσημο αποτελεί το γεγονός ότι τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν σήμερα περίπου το 28% του συνόλου των εξαγωγών από 35% στις αρχές της δεκαετίας του ’90 παρά το ότι παρουσιάζει σε απόλυτο μέγεθος την μεγαλύτερη εξαγωγική του δυναμική με συνεχή αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.

Τα ως άνω χαρακτηριστικά του τομέα της αγροδιατροφής αντικατοπτρίζουν και την υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Μία περιοχή που σχεδόν εξ ολοκλήρου επιχειρεί στον κλάδο της αγροδιατροφής με αναπτυγμένο τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση, και περιορισμένη ανάπτυξη σε άλλους εθνικούς παραγωγικούς κλάδους όπως η τουρισμός, πολιτισμός κ.α.. Το νέο ΕΣΠΑ και ειδικότερα η Έξυπνη Εξειδίκευση αποτελεί την τελευταία ευκαιρία αναστροφής της άνω κατάστασης και αναγέννησης του αγροδιατροφικού τομέα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να αποτελέσει την ατμομηχανή της πολυπόθητης πλέον ανάπτυξης.

προεδρος (2)Η Ένωση Αγρινίου πρωτοστατώντας, και καινοτομώντας και σε αυτή την προσπάθεια ύστερα από ενδελεχή μελέτη και επεξεργασία τόσο των τοπικών συνθηκών αγροδιατροφής όσο και των δυνατοτήτων που παρέχονται για την περιοχή με την συνεργασία ειδικών φορέων, κατέληξε και προτείνει μία δέσμη 17 ενδεικτικών, μη επενδυτικών έργων προς υλοποίηση στην περιοχή, με σκοπό την αναβάθμιση του κλάδου τοπικά και την δημιουργία σύγχρονων, ανταγωνιστικών διεθνώς, καινοτόμων αλυσίδων αξίας αγροδιατροφής, με καινοτόμα, branded προϊόντα τροφίμων τοπικής προέλευσης.

Για τη σύνταξη αυτών των προτάσεων απευθυνθήκαμε σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας, τα οποία και θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των προτάσεων, από τη στιγμή που θα εγκριθούν.

Να σημειωθεί ότι η Ένωση Αγρινίου για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πρωτοπόρος και καινοτόμος, καθώς είναι ο μοναδικός φορέας που συστηματικά και μεθοδικά οργανώνει δράσεις Έξυπνης Εξειδίκευσης στην υπηρεσία της Περιφέρειας.

Οι προτάσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση συγκεκριμένων αντικειμένων με εξαιρετικό τοπικό ενδιαφέρον και δυναμική, αποτελώντας έτσι υποδείγματα έξυπνης εξειδίκευσης.

Οι εν λόγω προτάσεις κατά κύριο λόγο, εφ’ όσον θεσπισθούν και προκηρυχθούν από τα περιφερειακά και εθνικά προγράμματα, θα υλοποιηθούν τοπικά από αξιόπιστους τοπικούς και εθνικούς φορείς της γνώσης και της καινοτομίας, με την Ένωση να παίζει τον ρόλο του συντονιστή και υποστηρικτή της συνολικής προσπάθειας, και του κάθε έργου ξεχωριστά για να επιτευχθεί στο τέλος της περιόδου το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Οι προτάσεις αυτές παρουσιάστηκαν αναλυτικά σήμερα σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμάς Κουτσουπιάς, ο οποίος και ιδιαίτερα εστίασε σε βασικά για την περιοχή προϊόντα, εξηγώντας τη σημασία της δημιουργίας «Αλυσίδας Αξίας» για την ουσιαστική αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα και την ενίσχυση του εισοδήματος όλων των «κρίκων» αυτής της Αλυσίδας Αξίας, των γεωργών και κτηνοτρόφων δηλαδή, των μεταποιητών, των διακινητών και των εμπόρων.