Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η ισχύς εν τη ενώσει

Οι φορείς εκπροσώπησης των φωτοβολταϊκών παραγωγών για πρώτη φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους και συγκροτούν ισχυρό μέτωπο για να αντιμετωπίσουν τα κοινά προβλήματα.

φ-β εα φμ  (1)

Η αρχική συνάντηση των Προεδρείων των φορέων εκπροσώπησης των φωτοβολταϊκών παραγωγών της χώρας πραγματοποιήθηκε στις 17/4/2016 στη Θεσσαλονίκη.

Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι της Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ, της Ε.Π.Η.Ε, του Π.Σ.Α.Φ, του Ε.Σ.Α.Φ, του Θ.Ε.Σ.Ι.Φ, των Σ.Π.Η.Ε.Φ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, του Σ.Π.Η.Ε.Φ Πιερίας, Ημαθίας, του Σ.Π.Η.Ε.Φ Πέλλας, του Σ.Π.Η.Ε.Φ Σερρών και του Συλλόγου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Μακεδονίας.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Σκοπός της 5ώρης συνάντησης ήταν, καταρχήν, η ενδυνάμωση της συνεργασίας των φορέων και η από κοινού συνεργασία στην εκπροσώπηση του κλάδου των φωτοβολταϊκών.

Για πρώτη φορά, ιστορικά, πραγματοποιείται ανάλογη συνάντηση, η οποία να έχει καταλήξει σε κοινές γραμμές εκπροσώπησης και δράσεις των φορέων.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν:

1) Η αύξηση των υπερημεριών των πληρωμών του ΛΑΓΗΕ,
2) Η χάλκευση των δημοσιευμένων στοιχείων του ΕΛΑΠΕ (Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ),
3) Η συνεχιζόμενη παραβίαση των νόμων όσον αφορά τον ισοσκελισμό του ΕΛΑΠΕ και τα αποτελέσματα της,
4) Η εισπραξιμότητα της ΔΕΗ και η διαχείριση προς όφελος της των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΛΑΓΗΕ,
5) Η μη δημοσίευση των στοιχείων δημόσιων οργανισμών και μεγαλοοφειλετών οι οποίοι δεν πληρώνουν τις οφειλές τους στην ΔΕΗ,
6) Η μη δημοσιοποίηση των οφειλών του ΑΔΜΗΕ προς τον ΛΑΓΗΕ.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα και από κοινού καταρτίστηκε τεχνική επιτροπή η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα όσον αφορά τα παραπάνω θέματα, με στόχο να παρουσιάσει τεκμηριωμένα τα στοιχεία και τα αποτελέσματα.

Στην προγραμματισμένη συνάντηση του Μαΐου, τα Προεδρεία των συλλόγων, παρότι έχουν ήδη συζητηθεί, θα αποφασίσουν τις περαιτέρω ενέργειες, τα δραστικά μέτρα και θα εκτιμηθεί εκ νέου αν θα επιληφθεί της κατάστασης και η δικαιοσύνη.
Γίνεται σαφές με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι οι περισσότεροι φορείς των φ/β μπορούν να κάτσουν, και κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, για να συναποφασίσουν κοινή πορεία με μοναδικό γνώμονα το όφελος των παραγωγών.

Οι διαχωρισμοί του παρελθόντος είναι, πλέον, μια παρωχημένη κατάσταση που έχει πλήρως αντιστραφεί. Οι ιδιοτελείς πρακτικές όχι μόνο θα απομονωθούν αλλά θα τύχουν και της ανάλογης μεταχείρισης.
Τέλος, οι φορείς συναποφάσισαν την συνεχή και με εντατικούς ρυθμούς συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, με ξεκάθαρο σκοπό την δημιουργία μιας συνολικά ενιαίας στρατηγικής και χάραξης πορείας στις προκλήσεις ενός έντονα μεταβαλλόμενου κλάδου, όπως είναι αυτός της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εκπρόσωποι των φωτοβολταϊκών παραγωγών:

Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ,
Ε.Π.Η.Ε,
Π.Σ.Α.Φ,
Ε.Σ.Α.Φ,
Θ.Ε.Σ.Ι.Φ,
Σ.Π.Η.Ε.Φ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς,
Σ.Π.Η.Ε.Φ Πιερίας, Ημαθίας,
Σ.Π.Η.Ε.Φ Πέλλας,
Σ.Π.Η.Ε.Φ Σερρών,
Συλλόγου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Μακεδονίας,
Σ.Π.Η.Ε.Φ Καβάλας και
Σ.Π.Η.Ε.Φ Κομοτηνής.