Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Απόσυρση-δωρεάν διανομή οπωροκηπευτικών

Απόσυρση από την αγορά οπωροκηπευτικών για δωρεάν διανομή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1369 της Επιτροπής.

φρουτα (1)

Η στήριξη που χορηγείται στις Οργανώσεις Παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών και σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη των οργανώσεων αυτών για την απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή, σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 2015/1369 της Επιτροπής καλύπτει ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο από 8 Αυγούστου 2015 μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα εξαντληθούν οι ποσότητες σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή την 30η Ιουνίου 2016, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ( ΔΑΟΚ ).

Οι συνολικές ποσότητες που είχαν εγκριθεί για την Ελλάδα καθώς και οι ποσότητες που έχουν διανεμηθεί μέχρι 15/4/2016 είναι:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΤOΝΟΙ) ΔΙΑΝΟΜΕΣ (ΤΟΝΟΙ)
ΠΩΣ 15/4/2016
ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Ε.Ε.) ΕUR
ΜΗΛΑ/ΑΧΛΑΔΙΑ 2.700 2.162 941.108
ΝΤΟΜΑΤΕΣ/ΚΑΡΟΤΑ/ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ 1.350 123 67.846
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ/ΣΤΑΦΥΛΙΑ/ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 16.300 4.305 2.362.997
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ/ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ/ΛΕΜΟΝΙΑ 10.750 9.463 5.240.437
ΡΟΔΑΚΙΝΑ/ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 20.900 8.122 4.106.605
ΣΥΝΟΛΟ 52.000 24.175 12.718.993