Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Η αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιοποίησε πρόσκληση για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων του Κανονισμού (ΕΚ) 1144/2014.

λάδι εα π φμ  (2)

Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί προγράμματα διαρκείας έως τριών ετών με σκοπό την προώθηση ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στις αγορές της ΕΕ και τρίτων χωρών. Περίπου 111 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2016 για το σκοπό αυτό, με την προοπτική το ποσό να αυξηθεί στα 200 εκατομμύρια € έως το 2019.

Η συμμετοχή της ΕΕ στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70-80% και για την περίπτωση χωρών που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 της Συνθήκης η συμμετοχή ανέρχεται σε 75-85%. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις προτείνουσες οργανώσεις.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι έως την 28 Απριλίου 2016.

Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και έγκρισή τους. Για τα εν λόγω προγράμματα η Επιτροπή οργανώνει «Ημέρα Πληροφόρησης» την 26 Φεβρουαρίου 2016 στις Βρυξέλλες.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι προσκλήσεις για τα Προγράμματα, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για το καθεστώς προώθησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕ. http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Η αρμόδια αρχή για την Ελλάδα είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ. Πληροφορίες: Τμήμα Εμπορικών Ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 212 4008, - 4033, - 4009. e-mail: gargyrakos@minagric.gr