Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ηλεκτρονικά το Δελτίο Απογραφής του ΟΓΑ

Υποχρεωτικά η συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής - Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

ογα (2)

Ο ΟΓΑ, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες, δημιούργησε «φόρμα» στην εφαρμογή των Ανταποκριτών μέσω της οποίας θα υποβάλλεται, εφεξής υποχρεωτικά, η αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Η «φόρμα» αυτή ενσωματώνει το «Δελτίο Απογραφής – επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας» καθώς και την «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση του «Δελτίου Απογραφής», το οποίο κατ’ αρχήν θα υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε συνδυασμό με την λειτουργία του ΟΠΣ ΟΓΑ θα έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη απόδοση αριθμού μητρώου και την άμεση πρόσβαση των ασφαλισμένων στις παροχές που δικαιούνται από τον Οργανισμό.

Απώτερος στόχος του Οργανισμού είναι οι αιτήσεις για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και ο έλεγχος των προϋποθέσεων να γίνεται με ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Η «φόρμα» του «Δελτίου Απογραφής» θα συμπληρώνεται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του/της αιτούντα/αιτούσας, εφόσον έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο του ΟΓΑ, πιέζοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

doc_new_636 (2)