Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Βεβαιώσεις αναγνώρισης πληρωμών για τους επενδυτές του ΠΑΑ

Για να λάβουν τη σχετική βεβαίωση οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση στην υπηρεσία που έχουν καταθέσει το αίτημα πληρωμής.

e (1)

Βεβαιώσεις αναγνώρισης πληρωμής όσων δικαιούχων επενδυτών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν καταθέσει αίτημα πληρωμής αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015 εκδίδουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σκοπός των βεβαιώσεων αυτών είναι η αξιοποίησή τους εκ μέρους των αγροτών – επενδυτών, προκειμένου να αποκτήσουν ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα. Σχετικές συζητήσεις έχει κάνει ήδη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τους τραπεζικούς οργανισμούς.