Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τροποποίηση απόφασης για οπωροκηπευτικά

Τροποποίηση της Απόφασης σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (πλην ροδάκινων και νεκταρινιών).

κηπευτικά (2)
Σε τροποποίηση της απόφασης με αριθμ πρωτ. 5852/135081/4-12-2015 «Ανακατανομή των Ποσοτήτων (πλην ροδάκινων και νεκταρινιών)» σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών, όπως ισχύει στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με βάση τις καλλιεργούμενες εκτάσεις προχώρησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης.

Αναλυτικά η τροποποίηση της απόφασης :

Άρθρο 1

Την κατανομή 2.200 τόνων από τους 3.000 τόνους στην κατηγορία Πορτοκάλια Κλημεντίνες Μανταρίνια Λεμόνια κατ΄εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει, σύμφωνα με το παρακάτω Παράρτημα της Παρούσας.

Άρθρο 2

Την δεύτερη ανακατανομή των ποσοτήτων (εκτός ροδάκινων και νεκταρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών, όπως ισχύει στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με βάση τις καλλιεργούμενες εκτάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης καθορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης.

Άρθρο 3

Το Παράρτημα προσαρτάται στην Παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΗΛΑ και ΑΧΛΑΔΙΑ (τόνοι)

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ  ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ   ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ     (τόνοι)

ΝΤΟΜΑΤΕΣ  ΚΑΡΟΤΑ  ΓΛΥΚΟΠΙΠΕΡΙΕΣ  ΑΓΓΟΥΡΙΑ & ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ (τόνοι)

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ  ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ  ΛΕΜΟΝΙΑ  (τόνοι)

ΠΕΛΛΗΣ

252

1.339

ΗΜΑΘΙΑΣ

757

3.340

ΚΑΒΑΛΑ

2.880

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

2.240

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1.210

125

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

250

ΠΙΕΡΙΑΣ

2.090

ΛΑΡΙΣΑ

625

760

ΚΟΖΑΝΗ

131

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

252

ΑΡΤΑ

 740

914

ΧΑΝΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ

4.391

ΑΙΤ/ΝΙΑ

1.246

ΛΑΚΩΝΙΑ

1.899

ΞΑΝΘΗ

77

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

76

ΒΟΙΩΤΙΑ

130

ΗΛΕΙΑ

75

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

63

ΕΥΒΟΙΑ

62

ΑΡΚΑΔΙΑ

10

ΛΟΙΠΕΣ

223

1.701

742

1.700

ΣΥΝΟΛΟ

2.500

16.300

1.350

10.150