Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ασφαλιστικό: Η αλήθεια με αριθμούς

ΠΑΣΕΓΕΣ: Αναλυτικά παραδείγματα του οικονομικού αφανισμού των αγροτών και της διάλυσης της αγροτικής παραγωγής από φορολογικό - ασφαλιστικό.

τρακτερ ενωση  (1)

Οι εξαιρετικά υψηλές εισφορές, τόσο για την σύνταξη, όσο και για την υγειονομική περίθαλψη, σε συνδυασμό με την υπέρμετρη φορολόγηση, μαθηματικά οδηγούν τους αγρότες σε οικονομικό αφανισμό και την αγροτική παραγωγή της χώρας σε διάλυση, επισημαίνεται μεταξύ άλλων από την ΠΑΣΕΓΕΣ για το «υπό ψήφιση» καθεστώς ασφάλισης των αγροτών.

Αναλυτικότερα, οι επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το σχέδιο νόμου για το νέο ασφαλιστικό, το οποίο δόθηκε στην δημοσιότητα την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλο, έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κείμενο του παραπάνω νομοσχεδίου και με την επιφύλαξη της ανάγκης παροχής ορισμένων διευκρινίσεων, αλλά και ενδεχόμενων τροποποιήσεων στο τελικό κείμενο του νέου νόμου για το ασφαλιστικό, επισημαίνονται τα ακόλουθα σε σχέση με το νέο καθεστώς ασφάλισης των αγροτών:

Α. Το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό προβλέπει εξαιρετικά υψηλές αυξήσεις των εισφορών των αγροτών, τόσο για την σύνταξη, όσο και για την υγειονομική τους περίθαλψη, όπως αυτές αναλύονται στη συνέχεια . Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την υπέρμετρη φορολόγησή τους,δηλαδή την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 13% στο 26% από το πρώτο ευρώ, την αύξηση της προκαταβολής φόρου από 27,5% σε 55% και εν συνεχεία σε 100%, την αύξηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά εφόδια από 13% σε 23%, την κατάργηση του αφορολογήτου των αγροτικών επιδοτήσεων, την κατάργηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης,  την επιβολή τέλους επιτηδεύματος καθώς και εισφοράς αλληλεγγύης, καθιστά πλέον με αντικειμενικούς  όρους, ασύμφορη την αγροτική απασχόληση και μη βιώσιμες τις αγροτικές μας εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι ένα ποσοστό άνω του 50% του πενιχρού μέσου αγροτικού εισοδήματος στη χώρα μας, θα δεσμεύεται για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Κατά συνέπεια μαθηματικά οι αγρότες οδηγούνται σε οικονομικό αφανισμό και η αγροτική παραγωγή της χώρας σε διάλυση.

Β. Το ασφαλιστικό ταμείο των αγροτών δηλαδή ο ΟΓΑ καταργείται και συγχωνεύεται σ’ ένα υπερταμείο.

Γ. Οι εισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν οι αγρότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 54 και 57 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αυξάνονται σημαντικά.

Συγκεκριμένα:

Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές:

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σύνταξη (7% x ασφ. κατ.)

Ασθένεια (2,5% x 5η - 7η ασφ. κατ.)

ΛΑΕ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ

486,77

34,07

26,64

2,05

62,76

753,12

603,37

42,24

26,64

2,05

70,93

851,16

726,05

50,82

26,64

2,05

79,51

954,12

895,92

62,71

26,64

2,05

91,40

1.096,80

1.065,78

74,60

26,64

3,08

104,32

1.251,84

1.234,46

86,41

30,86

3,08

120,35

1.444,20

1.401,86

98,13

35,05

3,08

136,26

1.635,12

Με το νέο νομοσχέδιο  προβλέπονται για τους αγρότες τα ακόλουθα:

1. Υπολογισμός εισφορών σύνταξης.

α) Οι Αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, ( παλιοί και νέοι ), από 1-1-2017 καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

β) Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο από την 1.7.2015 έως την 31.12.2019, ως εξής:

(α) Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ποσοστό για την  σύνταξη (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ) αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.

(β) Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται σαν ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής :

Κατά το έτος 2017 σε 14 %,
Κατά το έτος 2018 σε 17 %,
Από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

Παραδείγματα :

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 5.000 ευρώ Χ 14% = 700 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 5.000 ευρώ Χ 17% = 850 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 5.000 ευρώ Χ 20% = 1.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 10.000 ευρώ Χ 14% = 1400 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 10.000 ευρώ Χ 17% = 1.700 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 10.000 ευρώ Χ 20% = 2.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 14% = 2.100 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 17% = 2.550 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 20% = 3.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 20.000 ευρώ Χ 14% = 2.800 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 20.000 ευρώ Χ 17% = 3.400 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 20.000 ευρώ Χ 20% = 4.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 25.000 ευρώ Χ 14% = 3.500 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 25.000 ευρώ Χ 17% = 4.250 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 25.000 ευρώ Χ 20% = 5.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 30.000 ευρώ Χ 14% = 4.200 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 30.000 ευρώ Χ 17% = 5.100 ευρώ
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 30.000 ευρώ Χ 20% = 6.000 ευρώ.

1α. Κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών σύνταξης.

Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Δηλαδή : 586,08 Χ 80% = 468,864 Χ 20% = 93,77 ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 52, δηλαδή στο 10πλάσιο  του κατώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Άρα: 586,08 Χ 10 = 5.860,80 Χ 20%  = 1.172,16 μέγιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά

( δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά παραμένει η ίδια).

2. Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.

Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αγροτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους.

Παράδειγμα :

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 5.000 ευρώ Χ 6,95% = 347,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 10.000 ευρώ Χ 6,95% =  695 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 6,95% = 1.042,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 20.000 ευρώ Χ 6,95% = 1.390 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 25.000 ευρώ Χ 6,95% = 1.737,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 30.000 ευρώ Χ 6,95% = 2085 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

3. Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση.

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα σαν φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα.

4. Πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας

Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) , δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών, τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους.

5. Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας.

Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι Αγρότες στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού σε ποσοστό 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης.

Παράδειγματα :

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 5.000 ευρώ Χ 0,5 % =  25 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 10.000 ευρώ Χ 0,5 % = 50 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 0,5 % = 75 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 20.000 ευρώ Χ 0,5 % = 100 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 25.000 ευρώ Χ 0,5 % = 125 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 30.000 ευρώ Χ 0,5 % = 150 ευρώ

Δ.  Σύγκριση εισφορών παλιάς και νέας ασφάλισης αγροτών για την περίοδο από  01.07.2015 έως 31.12.2016 για τον κλάδο σύνταξης .

Από 1.7.2015 ( αναδρομικά δηλαδή ) έως 31.12.2016 το ποσοστό για την σύνταξη αυξάνεται από 7% σε 10%.

Συγκριτικά λοιπόν, για τον κλάδο Σύνταξης, θα έχουμε τα εξής, ανά ασφαλιστική κατηγορία:

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

( ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 1/7/2015 - 31/12/2016)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε € ( ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΌ 7% ΣΕ 10% )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εισφορά (7% x ασφ. κατ.)

Εισφορά (10% x ασφ. κατ.)

ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ

486,77

34,07

48,68

14,61

42,87%

603,37

42,24

60,34

18,10

42,84%

726,05

50,82

72,61

21,79

42,87%

895,92

62,71

89,59

26,88

42,87%

1.065,78

74,60

106,58

31,98

42,87%

1.234,46

86,41

123,45

37,04

42,86%

1.401,86

98,13

140,19

42,06

42,86%

Συγκριτικός πίνακας συνολικών ετησίων ασφαλιστικών εισφορών, ανά ασφαλιστική κατηγορία:

( ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 1/7/2015 - 31/12/2016)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2014

2015

2016

753,12

840,76

928,40

851,16

959,74

1.068,32

954,12

1.084,83

1.215,54

1.096,80

1.258,09

1.419,38

1.251,84

1.443,71

1.635,58

1.444,20

1.666,42

1.888,63

1.635,12

1.887,46

2.139,79

Ε. Συγκεντρωτικός πίνακας ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με το εισόδημα για τα έτη 2017, 2018, 2019 και εφεξής

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  1/1/2017 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΙΑΤΡΟΦΑ-ΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 ΕΤΟΣ 2017 

14%

ΕΤΟΣ 2018 

17%

ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

20%

Εισφορά Ετήσια  (*)

6,95%

Εισφορά Ετήσια

0,5%

 ΕΤΟΣ 2017 

ΕΤΟΣ 2018 

ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

1,000

788

956

1,125

391

5

1.184

1.353

1.521

2,000

788

956

1,125

391

10

1.189

1.358

1.526

3,000

788

956

1,125

391

15

1.194

1.363

1.531

4,000

788

956

1,125

391

20

1.199

1.368

1.536

5,000

788

956

1,125

391

25

1.204

1.373

1.541

5,626

788

956

1,125

391

28

1.207

1.376

1.544

6,000

840

1,020

1,200

417

30

1.287

1.467

1.647

8,000

1,120

1,360

1,600

556

40

1.716

1.956

2.196

9,000

1,260

1,530

1,800

626

45

1.931

2.201

2.471

10,000

1,400

1,700

2,000

695

50

2.145

2.445

2.745

12,000

1,680

2,040

2,400

834

60

2.574

2.934

3.294

14,000

1,960

2,380

2,800

973

70

3.003

3.423

3.843

15,000

2,100

2,550

3,000

1,043

75

3.218

3.668

4.118

16,000

2,240

2,720

3,200

1,112

80

3.432

3.912

4.392

18,000

2,520

3,060

3,600

1,251

90

3.861

4.401

4.941

20,000

2,800

3,400

4,000

1,390

100

4.290

4.890

5.490

22,000

3,080

3,740

4,400

1,529

110

4.719

5.379

6.039

24,000

3,360

4,080

4,800

1,668

120

5.148

5.868

6.588

26,000

3,640

4,420

5,200

1,807

130

5.577

6.357

7.137

28,000

3,920

4,760

5,600

1,946

140

6.006

6.846

7.686

30,000

4,200

5,100

6,000

2,085

150

6.435

7.335

8.235

35,000

4,900

5,950

7,000

2,433

175

7.508

8.558

9.608

40,000

5,600

6,800

8,000

2,780

200

8.580

9.780

10.980

45,000

6,300

7,650

9,000

3,128

225

9.653

11.003

12.353

50,000

7,000

8,500

10,000

3,475

250

10.725

12.225

13.725

55,000

7,700

9,350

11,000

3,823

280

11.803

13.453

15.103

60,000

8,400

10,200

12,000

4,170

300

12.870

14.670

16.470

65,000

9,100

11,050

13,000

4,518

330

13.948

15.898

17.848

70,000

9,800

11,900

14,000

4,865

350

15.015

17.115

19.215

70,330

9,846

11,956

14,066

4,888

352

15.086

17.196

19.306

paseges.gr