Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ιουνίου – Ιουλίου

Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε νέες εντολές στις Τράπεζες για εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Ιουνίου 2015.

φβ εα  (2)

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2015. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 5.500 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.808,00€ (42% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).