Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Το ΕΚ ζητάει ενίσχυση της προστασίας των παραδοσιακών προϊόντων

Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να επεκταθεί πέρα από τα γεωργικά προϊόντα και να περιλάβει τοπικά αγαθά και προϊόντα χειροτεχνίας βασισμένα στην παραδοσιακή τεχνογνωσία.

προιόντα ένωση

Αυτό ζήτησε το ΕΚ με ψήφισμα που υιοθέτησε την Τρίτη. Μία τέτοια νομοθεσία θα στηρίξει την τοπική οικονομική ανάπτυξη, θα τονώσει τον τουρισμό, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα συμβάλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας.

"Χαιρετίζω τη στήριξη του ΕΚ για την προστασία της τοπικής τεχνογνωσίας. Η επέκταση της πανευρωπαϊκής προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων θα έχει οφέλη όχι μόνο για τους καταναλωτές αλλά και για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την απασχόληση και το εμπόριο. Τώρα είναι η σειρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλάβει δράσει, και εύχομαι να καταθέσει σύντομα νομοθετική πρόταση επί του ζητήματος αυτού", δήλωσε η εισηγήτρια Virginie Rozière (Σοσιαλιστές, Γαλλία).

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 608 ψήφους υπέρ, 43 κατά και 43 αποχές.

Πρόσκληση για πανευρωπαϊκή προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων

Το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να καταθέσει άμεσα νομοθετική πρόταση για την πανευρωπαϊκή προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων ώστε να συμπεριλάβει τα τοπικά αγαθά και τα προϊόντα χειροτεχνίας, όπως τα Λευκαρίτικα Κεντήματα στην περίπτωση της Κύπρου, το γυαλί Βοημίας, το σκωτσέζικο ταρτάν και το μάρμαρο Carrara. Ο δεσμός με τον τόπο παραγωγής είναι κομβικής σημασίας για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μιας τεχνογνωσίας και η αναγνώριση της ποιότητας, της αυθεντικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Οικονομικά οφέλη και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων για τους καταναλωτές

Συμβάλλοντας στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας, ένα πανευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στις περιφέρειες της ΕΕ. Θα επιτρέψει επίσης στα κράτη της ΕΕ να απολαμβάνουν την ίδια προστασία για τα προϊόντα αυτά και εκτός της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Το σύστημα αυτό θα δώσει στους καταναλωτές αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής των αγαθών και θα τους βοηθήσει να κάνουν καλύτερα ενημερωμένες επιλογές εξαλείφοντας τη σύγχυση που προκαλείται από παραπλανητικές ονομασίες ή περιγραφές. Θα βοηθήσει επίσης στην καταπολέμηση της παραποίησης, της απατηλής χρήσης των ονομασιών γεωγραφικής προέλευσης και άλλων αθέμιτων πρακτικών.

Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρησης

Το ΕΚ προτείνει οι παραγωγοί, οι ενώσεις τους και τα εμπορικά επιμελητήρια να είναι οι φορείς στους οποίους θα επιτραπεί κατ’ αρχήν να ζητούν την καταχώριση μιας γεωγραφικής ένδειξης μη γεωργικών προϊόντων. Ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να προτείνει τον πλέον αποτελεσματικό, απλό, χρήσιμο και προσιτό μηχανισμό για την καταχώριση των προϊόντων και υποστηρίζει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να περιορίσει το κόστος και την διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.

Σημείωμα 

Σε επίπεδο ΕΕ, η ενιαία προστασία της γεωγραφικής ένδειξης παρέχεται σε γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και έχουν ορισμένες ιδιότητες ή γίνονται σύμφωνα με τις παραδοσιακές μεθόδους. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ενιαίο καθεστώς προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης για μη γεωργικά προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, 15 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ειδική εθνική νομοθεσία για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης για μη γεωργικά προϊόντα κάτι που οδηγεί όμως σε διαφορετικού βαθμού προστασία των προϊόντων στα κράτη μέλη.