Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνεχίζονται οι πληρωμές Ιουνίου

Νέες εντολές μέχρι 6.200 ευρώ για τα φωτοβολταϊκά.

φ-β εα φμ  (2)

Με νέες εντολές στις Τράπεζες για εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2015 συνεχίζονται οι πληρωμές.

Με τις τελευταίες εντολές θα εξοφληθούν πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.200 ευρώ.