Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προβληματισμοί για τα καπνά ανατολικού τύπου

Η ολοκλήρωση των εργασιών του Παγκόσμιου Φόρου Παραδοσιακού Καπνού, που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, βρήκε τους συμμετέχοντες ιδιαίτερα προβληματισμένους για το μέλλον της καλλιέργειας καπνών ανατολικού τύπου.

καπνός Φ. Μπ. εα  (3) - Αντίγραφο

Στο ψήφισμα που εξεδόθη, αναπτύσσονται οι προβληματισμοί.

Αναλυτικά:

Καπνοκαλλιεργητές από οργανώσεις: Ελλάδα, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Λίβανο, Σερβία και Τουρκία συναντήθηκαν στην Κομοτηνή, Ελλάδα, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, 2015.

Οι παρόντες καλλιεργητές στη συνάντηση συζήτησαν σε βάθος τα προβλήματα και τις ευκαιρίες της παγκόσμιας παραγωγής και αφιέρωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση της αγοράς για τα καπνά τύπου Oriental.

Οι καλλιεργητές υπογράμμισαν το γεγονός ότι αναπτύσσουν μία καλλιέργεια, η οποία παρέχει μία νόμιμη αγορά που εξακολουθεί να αυξάνεται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η παραγωγή τους απασχολεί εκατομμύρια μέλη οικογενειών και εργάτες σε όλο τον κόσμο και εξασφαλίζει μία βιώσιμη ευημερία για πολλές περιοχές και χώρες.
Στην πραγματικότητα, ο καπνός είναι ένα από τα λίγα φυτά που μπορούν να καλλιεργηθούν επικερδώς σε πολλές αγροτικές περιοχές των χωρών αυτών και επειδή είναι καλλιέργεια εντατικής εργασίας, εξασφαλίζει την ευημερία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών που συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την παραγωγή καπνού. Η βιωσιμότητα του καπνού συνεπάγεται και τη βιωσιμότητα χιλιάδων χωριών και των κατοίκων τους όλων αυτών των χωρών, συμπεριλαμβανομένων και πολλών απομακρυσμένων τμημάτων της Τουρκίας.

Σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και παρόμοιες περιοχές σε γειτονικές χώρες, ημιορεινές και ορεινές, τα καπνά ανατολικού τύπου αποτελούν μονοκαλλιέργεια και η εξάλειψή τους θα ανάγκαζε τη μετανάστευση ολόκληρων κοινοτήτων από τις περιοχές όπου η συγκεκριμένη καλλιέργεια αποτέλεσε βασικό οικονομικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και ιστορικό υπόβαθρο για αιώνες, οι οποίες βρίσκονται υπό απειλή με τα υπερβολικά μέτρα κατά του καπνίσματος.
Οι καλλιεργητές ανησυχούν για την πτώση της ζήτησης της παραγωγή τους, η οποία οφείλεται εν μέρει στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης, αλλά στα κακοσχεδιασμένα μέτρα, όπως η υπερβολική φορολογία και η πρόχειρη συσκευασία, τα οποία δημιουργούν ισχυρά κίνητρα για παραποίηση και λαθρεμπόριο στα προϊόντα καπνού, σαμποτάροντας έτσι αποτελεσματικά τους επιθυμητούς στόχους των εν λόγω μέτρων. Τον επόμενο χρόνο στην Ινδία, στη συνεδρίαση COP7 της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (FCTC), μπορεί να εγκριθούν και άλλες συγκεκριμένες προτάσεις για τα συστατικά που επιτρέπονται στα προϊόντα καπνού και οι παραγωγοί ζητούν την προσοχή των κυβερνήσεών τους για να βεβαιωθούν ότι δεν θα επηρεαστούν αρνητικά οι επιχειρήσεις τους και το μέλλον τους.

Οι καλλιεργητές επίσης αναγνωρίζουν τις σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση σε ορισμένες αγορές και επιμένουν ότι η Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα πρέπει να παραπεμφθεί, ως επείγον, πίσω στην αρχική εντολή του άρθρου 17, όπως επανέλαβαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας Διάσκεψης των Μερών (COP 6) που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα και με όρους παροχής βοήθειας προς τις κυβερνήσεις ορισμένων χωρών παραγωγής, με σκοπό την έρευνα για διαφοροποίηση στρατηγικών εκεί όπου η μειωμένη ζήτηση μπορεί να επηρεάσει τα προς το ζην των καλλιεργητών και μία τέτοια διαφοροποίηση είναι δυνατή.

Η εν λόγω έρευνα, όπως παραδέχθηκε η ίδια η Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (FCTC), μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη συμμετοχή των καλλιεργητών και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, οι οποίοι έχουν επαναλάβει την προσφορά τους να συνεργαστούν και να μοιραστούν την τεράστια εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στις δυνατότητες και τις δυσκολίες διαφοροποίησης της καλλιέργειας του καπνού, όπου είναι δυνατόν.