Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πληρωμές ύψους 45 εκατ. ευρώ αυτή την εβδομάδα

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 7 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές συνολικού ύψους περίπου 45 εκατ. Ευρώ.

τρακτερ - Αντίγραφο

Πιο αναλυτικά, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

ΕΓΤΕ – ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΑΙΓΕΙΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΥΡΙ ΜΝΑ

64,08

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

40,00

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

90,00

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

650,00

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΑΜΟΥ

68,60

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΧΙΟΥ

2.535,00

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

2.319,00

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ

655,78

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

149,95

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΒΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

328,70

ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΥΡΙ ΜΝΑ

76,46

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ

150.125,26

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΗΛΑΖΟΥΣΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

160.799,73

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

42.376,82

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΟΣΧΙΔΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21.065,09

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ

2.310,12

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΗΛΑΖΟΥΣΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

42.855,72

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΟΣΧΙΔΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

9.464,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ (ΕΑΕ 2014)

35.000.000,00

 Σύνολο Άμεσες Ενισχύσεις

35.435.974,31

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

34.046,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ

123.923,90

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ.ΠΡΟΓΡΑΜ.ΦΡΟΥΤΩΝ

496.494,81

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

66.144,72

ΠΡΟΓΡ. ΔΡΑΣΤ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓ.ΦΟΡΕΩΝ

57.061,71

ΠΡΩΟΘ.ΠΡΟΙΟΝΤ.-ΕΝΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ

73.086,29

ΠΡΩΟΘ.ΠΡΟΙΟΝΤ.-ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

441.266,18

 Σύνολο Μέτρα Αγοράς

1.292.023,61

 Σύνολο ΕΓΤΕ

36.727.997,92

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΑ

1.029.057,46

ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ

188.363,75

 Σύνολο – Πληρωμές ΕΤΑ 2007-2013

1.217.421,21

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ

76.515,77

ΦΠΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

13.645,45

 Σύνολο Λοιπές Πληρωμές

90.161,22

ΕΓΤΑΑ

ΜΕΤΡΟ 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

1.203.850,00

ΜΕΤΡΟ 121 - ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

438.859,27

ΜΕΤΡΟ 125 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

1.466.301,88

ΜΕΤΡΟ 132 - Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων

9.507,08

ΠΔΕ ΜΕΤΡΟ 123. - Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα

705.514,77

 Σύνολο – Μέτρα Άξονα 1 - ΕΓΤΑΑ

3.824.033,00

ΔΑΣΩΣΗ

1.830.979,75

ΜΕΤΡΟ 226 - Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης

238.976,91

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

36.662,96

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ

1.200,13

 Σύνολο Μέτρα Άξονα 2 - ΕΓΤΑΑ

2.107.819,75

ΜΕΤΡΟ 321 ΠΟΙΟΤ.ΖΩΗΣ ΑΓΡ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ

35.487,45

ΜΕΤΡΟ 322 - Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών

171.467,09

ΜΕΤΡΟ 323 - Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

43.589,34

ΠΔΕ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΑΞΟΝΑΣ 3

821.503,28

 Σύνολο Μέτρα Άξονα 3 - ΕΓΤΑΑ

1.072.047,16

LEADER ΟΜ.ΤΟΠ.ΔΡΑΣΗΣ

614.238,20

 Σύνολο - ΕΓΤΑΑ

7.618.138,11

 Γενικό Άθροισμα

45.653.718,46

 Επίσης, για την τρέχουσα εβδομάδα σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν πληρωμές για τα ακόλουθα μέτρα:

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Τεύτλων Έτους 2012 (ξεκίνησαν οι πληρωμές σε δικαιούχους των Νομών Καρδίτσας, Αλεξανδρούπολης, Πέλλας και Ημαθίας)
 • Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών, Μ113
 • ΟΠΑΑΧ (Δημόσια Έργα), Μ321 - Μ322 -Μ323
 • Δημόσια έργα στον δασικό τομέα, Μ125-226
 • Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, Μ123
 • Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, Μ123Α
 • ΟΠΑΑΧ (Ιδιωτικά Έργα), Μ313 , Μ311, Μ312
 • LEADER 41-421-431
 • Τεχνική Βοήθεια, Μ511
 • Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων, M132
 • Γενετικοί Πόροι, Μ214
 • Δασώσεις, Μ221
 • Νέοι Αγρότες, Έτους 2009, Μ112
 • Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, Μ144
 • Σχέδια Βελτίωσης, Μ121
 • Αλιεία
 • Εκκρεμότητες ΑΕΕ 2012

Παρακαλούνται οι αρμόδιες ΔΑΟΚ για την άμεση και συνεχή αποστολή παρτίδων προς πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς είναι διασφαλισμένοι τόσο οι αντίστοιχοι πόροι όσο και η διαχειριστική δυνατότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να πραγματοποιήσει τις εν λόγω πληρωμές.