Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η κατανομή των κονδυλίων αναδιάρθρωσης - μετατροπής οινοποιήσιμων αμπελώνων

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται η κατανομή κατά Περιφερειακή Ενότητα των εκτάσεων και των κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2015−2016.

αμπέλι 1 (2)

Πρόκειται για την με αριθμό 3633/98076 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2003/Β/15.9.2015, σύμφωνα με την οποία η κατανομή γίνεται ως εξής:

  Έκταση σε εκτάρια Ποσό σε ευρώ
1. Π.Ε. Έβρου (Δ.Α. Οικ. και Κ Αλεξανδρούπολης)

91

19.195, 50
2. Π.Ε. Έβρου (Δ.Α. Οικ. και Κ Ορεστιάδας) 3, 50 35.175, 00
3. Π.Ε. Καβάλας 18, 81 261.994, 40
4. Π.Ε.. Δράμας 18, 39 235.448, 90
5. Π.Ε. Ροδόπης 13, 55 185.179, 30
Κ. Μακεδονίας    
6. Π.Ε. Σερρών 8, 00 79.660, 00
7. Π.Ε. Θεσσαλονίκης 7, 25 94.555, 10
8. Π.Ε. Κιλκίς 14, 33 245.441, 10
9. Π.Ε. Πιερίας 1, 89 19.682, 90
10. Π.Ε. Ημαθίας 9, 12 38.643, 00
11. Π.Ε. Πέλλας 4, 52 57.387, 90
12. Π.Ε. Χαλκιδικής 26, 36 346.446, 00
Δ. Μακεδονίας    
13. Π.Ε. Φλώρινας 24, 10 239.299, 40
14. Π.Ε. Κοζάνης 1, 30 14.838, 00
Ηπείρου    
15. Π.Ε. Ιωαννίνων 5, 92 96.247, 70
Θεσσαλίας    
16. Π.Ε.. Λάρισας 34, 70 510.703, 00
17. Π.Ε. Μαγνησίας 18, 62 278.238, 90
18. Π.Ε. Καρδίτσας 9, 14 142.305, 20
Ιονίων Νήσων    
19. Π.Ε. Λευκάδας 2, 35 24.554, 00
20. Π.Ε. Κεφαλληνίας 11, 28 100.281, 40
Δ. Ελλάδος    
21. Π.Ε.. Αχαΐας 344, 63 5.807.231, 90
22. Π.Ε. Ηλείας 16, 31 230.423, 50
23. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 2, 00 9.685, 00
Στερ. Ελλάδος    
24. Π.Ε. Φθιώτιδας 4, 25 58.802, 80
25. Π.Ε. Βοιωτίας 67, 82 753.430, 20
26. Π.Ε. Εύβοιας 7, 46 58.196, 90
Πελοποννήσου    
27. Π.Ε. Αργολίδας 18, 93 230.124, 20
28. Π.Ε. Κορινθίας 49, 98 640.312, 70
29. Π.Ε. Αρκαδίας 6, 14 74.175, 20
     
30. Π.Ε. Μεσσηνίας (Δ.Α.Οικ. και Κ. Καλαμάτας) 4, 56 56.694, 80
31. Π.Ε. Μεσσηνίας (Δ.Α.Οικ. και Κ. Τριφυλλίας) 15, 57 147.135, 80
32. Π.Ε. Λακωνίας 6, 62 91.999, 20
Αττικής    
33. Π.Ε. Δυτικής Αττικής 22, 45 266.076, 90
34. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 10, 24 108.046, 40
35. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων 2, 02 14.832, 00  
Β. Αιγαίου    
36. Π.Ε Λέσβου 23, 85 256.770, 60
37. Π.Ε. Χίου 2, 25 20.275, 00
38. Π.Ε Σάμου 4, 82 48.686, 80
Ν. Αιγαίου    
39. Π.Ε Σύρου* 15, 30 146.894, 40
40. Π.Ε Ρόδου** 3, 95 34.891, 00
Κρήτης    
41. Π.Ε Ηρακλείου 37, 39 396.991, 80
42. Π.Ε Ρεθύμνου 4, 70 54.470, 00
43. Π.Ε Χανίων 7, 06 79.028, 00
ΣΥΝΟΛΟ 915, 400 12.646.640, 30

Για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2015−2016 η κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιείται έως και τις 20 Ιουνίου 2016.

Οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και Κοτσιφολιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις:

i) εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία

ii) επανεμβολιασμός

Οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης οι οποίες δεν ταξινομούνται ως «λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες» χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. στο 50% του πραγματικού κόστους του προγράμματος, αντί του 75% που ισχύει για τις υπόλοιπες Π.Ε.

Οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής επιπλέον στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν το κατανεμηθέν ποσό που τους αναλογεί, άλλως θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβολής των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς της περιοχής τους.

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ 2003/Β/15.9.2015:

paseges.gr