Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Προεκλογικές πληρωμές

Τον προγραμματισμό πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ Σεπτέμβριου 2015 ανακοίνωσε με ενημερωτικό του σημείωμα το υπουργείο.

τρακτερ - Αντίγραφο

1. Πληρωμές που αφορούν σε αγρότες είναι:

1.1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΥ, €

Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2011

27/8/2015 - 3/9/2015

2.000.000

Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2012

4/9/2015-11/9/2015

10.000.000

Επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας οικονομικού έτους 2015 (ΕΑΕ 2014)

7/9/2015 - 11/9/2015

35.000.000

Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2013

20/9/2015 – 18/9/2015

10.000.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Π.

1/9/2015 - 18/9/2015

6.000.000

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

1/9/2015 - 18/9/2015

1.200.000

Ο.Ε.Φ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

1/9/2015 - 18/9/2015

1.514.000

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε

1/9/2015 - 18/9/2015

1.345.000

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

1/9/2015 - 18/9/2015

4.420.000

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

1/9/2015 - 18/9/2015

7.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

78.479.000

1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΡΑ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

2.063.670

Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ,
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ & ΕΛΑΙΩΝΑΣ)

5.000.000

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121
(750 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

25.000.000

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121
(150 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

5.000.000

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΤΩΝ 2008-2013

15.000.000

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2014

25.000.000

Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΕΤΩΝ 2012 & 2013

28.000.000

Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά
ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2013

3.500.000

ΣΥΝΟΛΟ

108.563.670

2. Πληρωμές που αφορούν σε ιδιώτες επενδυτές είναι:

ΜΕΤΡΑ

ΠΟΣΟ

Μ 123 & 123Α

1.888.063

Μ313 , Μ311, Μ312

776.649

LEADER

2.467.071

Μ 123Α

323.000

ΣΥΝΟΛΟ

5.454.784

Συγκεντρωτικά οι πληρωμές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως 18/09/2015, οι οποίες αφορούν αγρότες και ιδιώτες επενδυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

229.338.400