Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέες πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το Εθνικό πλαίσιο ελέγχων, στάλθηκαν προς πληρωμή στην αρμόδια τράπεζα, συνολικά 31.011 δικαιούχοι Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών με το συνολικό ποσό των 5.703.108,87 Ευρώ, που αφορούν υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2015.

οπεκεπε (1)

Επίσης, στις 13/08/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:

1.  ΠΛΗΡΩΜΗ για την «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2010» με: Ποσό: 1.365,08 € Και πλήθος: 35

2.  ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Μοσχίδων Αναπαραγωγής 2010» με: Ποσό: 4.080,00 € Και πλήθος: 8

3.  ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Συμπληρωματική Πρόσθετη Ενίσχυση Μοσχίδων Αναπαραγωγής 2010» με: Ποσό: 2.582,39 € Και πλήθος: 8

4.  ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Θηλαζουσών Αγελάδων 2010» με: Ποσό: 110.342,96 € Και πλήθος: 70

5.  ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Συμπληρωματική Πρόσθετη Ενίσχυση Θηλαζουσών Αγελάδων 2010» με: Ποσό: 41.637,99 € Και πλήθος: 36