Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μητρώο εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής

Αναλυτικά το Μητρώο των εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκροφής. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η υλοποίηση του νέου θεσμού, παρά τον μικρό αριθμό κτηνιάτρων.

βοδι εν.αγ. ΦΜ  (2)

Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Κτηνιάτρου Εκτροφής για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών και των κατά περίπτωση εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων.

Στην Αιτωλοακαρνανία υπάρχουν περισσότερες από 11.000 εκμεταλλεύσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αν και ο αριθμός των κτηνιάτρων εκτροφής είναι μικρός.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νέος θεσμός τέθηκε σε εφαρμογή προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

1) Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών και κατά περίπτωση των εκάστοτε εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών όλων των παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πτηνά, μέλισσες).

2) Η αποτελεσματικότερη τήρηση των υποχρεώσεων στο επίπεδο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ως προς:

α) την υγειονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης,

β) την προστασία της υγείας και ευζωίας των ζώων,

γ) το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων,

δ) την άμεση ενημέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

ε) την τήρηση, σύνταξη και υπογραφή των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

στ) τη διάθεση στην τροφική αλυσίδα ασφαλών προϊόντων, μέσω ανάπτυξης συστήματος πρόληψης ασθενειών που μειώνει τις απώλειες ζωϊκού κεφαλαίου και τη χρήση φαρμάκων.

3) Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη βάση του υγιούς ανταγωνισμού και σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης χρησιμοποίησης των υπηρεσιών Κτηνιάτρου Εκτροφής:

α) οι εκμεταλλεύσεις, των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση όπως αυτή ορίζεται με τις κατά περίπτωση διατάξεις. Οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων αυτών υποχρεούνται να δηλώνουν την ιδιωτική οικιακή κατανάλωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

β) οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει ή υπάρχει περιορισμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ιδιώτες κτηνιάτρους της περιοχής για τη συμμετοχή τους στο θεσμό του «κτηνιάτρου εκτροφής».

Υποχρεώσεις κατόχου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης:

Ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες «κτηνιάτρου εκτροφής» της επιλογής του και να συνεργάζεται μαζί του:

α) για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών καθώς και κατά περίπτωση των άλλων εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων,

β) για την έγκαιρη ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτροφής» για κάθε προτιθέμενη μετακίνηση των ζώων του, προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή η σχετική βεβαίωση

γ) για την άμεση ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτροφής» για κάθε θάνατο ή αποβολή ζώου,

δ) για την άμεση ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτροφής» για όλα τα περιστατικά νοσημάτων που κλινικά διαπιστώνονται, καθώς και για την πορεία της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθήθηκε,

ε) για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την απομόνωση των ζώων σε περίπτωση υποψίας λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών,

στ) για την τήρηση αρχείου αντιγράφων των εκθέσεων

Ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρεούται ακόμη να δηλώνει εγγράφως την έναρξη ή λήξη της συνεργασίας του με τον «κτηνίατρο εκτροφής» της επιλογής του στην οικεία ΔΑΟΚ  και να ενημερώνει άμεσα εφόσον δημιουργηθούν γεγονότα ή καταστάσεις, που μπορεί να αιτιολογούν τη λύση της συνεργασίας του με τον «κτηνίατρο εκτροφής».

Ακολουθεί αναλυτικά το Μητρώο των εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής για όλη τη χώρα:

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ "ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ" ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Ονοματεπώνυμο Κτηνιάτρου εκτροφής ΠΕ δραστηριότητας Παρατηρήσεις (επιπλέον περιοχές δραστηριοποίησης κατά δήλωσή τους)
(2) (3) (4)
AΔΑΜΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ
ΑΛΗ ΜΕΧΜΕΤ ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΜΠΟ ΣΑΛΕΧ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΑΧΕΡ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ και ΟΜΟΡΕΣ Π.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΒΡΟΥ
ΑΠΤΟΥΡΑΧΜΑΝ ΤΖΕΒΑΤ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΡΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗ, ΚΑΒΑΛΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΛΕΙΑ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΤΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΧΜΕΤ ΤΑΪΦΟΥΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΒΑΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΒΑΝΤΣΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΝΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ
ΒΟΥΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΓΑΖΓΑΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΓΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ,ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,ΑΧΑϊΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΖΩΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΚΑΝΤΑΙΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΚΕΣΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ,ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ και ΟΜΟΡΕΣ Π.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ ΕΒΡΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ,ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΛΕΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΓΟΥΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΡΟΥΤΣΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΝΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΑΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΧΙΟΥ
ΔΑΡΔΟΥΜΑ ΖΩΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΔΕΡΒΕΝΤΖΗ ΡΑΜΠΕΛΙΑ ΜΗΛΟΥ ΚΕΑΣ- ΚΥΘΝΟΥ, ΘΗΡΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΕΡΜΕΝΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ.ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ , ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΟΝΙΚΙΔΗΣ Ι. ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΞΑΚΟΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΖΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΡΡΑ ΖΩΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΑΧΟΣ ΕΥΘΎΜΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΗΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΖΙΟΥΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΧΑΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΘΕΡΜΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΕΒΡΟΥ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΗΛΕΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΚΑΖΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΘΗΝΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΛΦΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΝΝΑΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΝΗΣΩΝ, ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΑΡΑΘΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ)
ΚΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΚΑΡΑΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΡΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΩ
ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΣΑΚΗΡ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΣΑΠΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΞΟΥ  ΠΑΡΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΦΟΡΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΦΟΥΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΗΛΕΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ
ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ,ΑΧΑϊΑΣ,ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ
ΚΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΙΟΣΕ ΧΑΣΑΝ ΑΧΜΕΤ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΟΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΛΑΚΩΝΙΑ
ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΛΙΤΣΙΔΑ ΜΑΡΟΥΔΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΝΤΑΚΟΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΥΡΤΩ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΟΡΑΛ ΚΕΜΑΛ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΙΟΥΛΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑϊΑΣ,ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΟΥΜΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ
ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑϊΑΣ
ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΑΧΑΪΑ, ΗΛΕΙΑ
ΚΟΥΤΣΙΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΑΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΗΡΑΣ ΜΗΛΟΥ, ΝΑΞΟΥ
ΚΩΤΣΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΛΑΚΩΝΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΠΕΛΛΑΣ
ΛΑΪΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΛΑΪΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΛΕΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΛΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ        ΟΜΟΡΕΣ Π.Ε.
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, Π.ΕΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,Π.Ε ΝΗΣΩΝ
ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΛΕΙΑ
ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΛΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΩ
ΜΑΝΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΑΡΖΕΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ ΧΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ EΥΓΕΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΜΕΡΑ  ΑΝΝΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΗΤΣΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΧΙΟΥ
ΜΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΙΣΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΑΧΑΪΑ, ΗΛΕΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ
ΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΙΧΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΟΛΦΕΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ και ΟΜΟΡΕΣ Π.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΕΛΛΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΡΟΥΣΤΕΜ ΞΑΝΘΗΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΠΑΚΑ ΝΙΚΟΛΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΠΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΠΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΕΒΡΟΥ
ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΜΠΕΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΠΕΚΗΡ ΜΕΧΜΕΤ ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΕΒΡΟΥ
ΜΠΕΚΥΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΛΑΚΩΝΙΑ
ΜΠΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΜΠΙΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΝΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΑΪΑ ΗΛΕΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΝΤΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΤΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΠΙΕΡΙΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΟΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΟΣΜΑΝ ΡΙΤΒΑΝ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕ ΝΗΣΩΝ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΑΝΤΙΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗ, ΚΑΒΑΛΑ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΛΑΚΩΝΙΑ , ΜΕΣΣΗΝΙΑ,ΑΧΑΪΑ, ΗΛΕΙΑ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΧΑΪΑΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΦΩΚΙΔΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΒΟΡΕΊΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ                                   ΌΜΟΡΕΣ ΠΕ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ και ΟΜΟΡΕΣ Π.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΖΑΡΛΙΔΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΤΖΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΑΠΟΥΛΗ ΗΡΩ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΛΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΠΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΗ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑ, ΗΛΕΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΙΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ
ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΛΛΑΣ
ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΡΑΝΤΟΥΛΕΑ ΚΟΡΝΕΛ ΑΝΤΡΙΑΝ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ και ΟΜΟΡΕΣ Π.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΑΒΟΥΡΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΛΑΚΩΝΙΑ
ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ
ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΑΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ        ΟΜΟΡΕΣ Π.Ε.
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, Π.ΕΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,Π.Ε ΝΗΣΩΝ
ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΗΦΑΚΗ ΒΙΡΓΙΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΙΟΥΡΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΣΚΟΥΡΦΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΑΧΑϊΑΣ
ΣΛΙΜΠΑΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΟΥΣΟΥ ΑΝΝΑ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ ΒΟΡΕΊΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ                                   ΌΜΟΡΕΣ ΠΕ
ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΤΑΒΙΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΚΟΥ ΛΟΒΟΥΛΙΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΣΤΑΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΡΒΕΝΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΟΪΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΑΓΚΑΛΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΑΛΛΑΡΟΥ ΜΑΡΡΙΑΝΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΑΜΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΑΠΦΩ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗ, ΚΑΒΑΛΑ
ΤΑΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΑΡΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΛΕΙΑ
ΤΑΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΤΕΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ
ΤΕΠΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΡΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΖΕΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΖΗΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΤΖΙΡΙΝΗΣ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΟΜΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΒΑΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΣΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΣΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΣΑΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΣΑΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ,ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,ΑΧΑϊΑΣ
ΤΣΕΛΛΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΤΣΙΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΣΙΟΜΗΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ,ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,ΑΧΑϊΑΣ
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ
ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΣΟΥΛΦΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΣΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΤΥΡΟΠΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΠΙΝΙΟ ΦΕΡΕΪΡΑ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ        ΟΜΟΡΕΣ Π.Ε.
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, Π.ΕΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,Π.Ε ΝΗΣΩΝ
ΦΑΝΔΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΦΑΝΟΥ - ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΘΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΛΕΣΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ,ΑΧΑϊΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΛΕΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΤ
ΧΑΝΤΖΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΤΖΗΛΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛ ΑΓΑΘΗ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ        ΟΜΟΡΕΣ Π.Ε.
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Π.Ε ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, Π.ΕΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,Π.Ε ΝΗΣΩΝ
ΧΟΒΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΧΟΥΣΝΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΟΥΤΕΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ