Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

«Γάλα ημέρας» vs «φρέσκα παστεριωμένα»

«Γάλα ημέρας» και αναγραφή προέλευσης τα μόνα αντισταθμιστικά στα εισαγόμενα «φρέσκα παστεριωμένα».

γαλα

Μόνο η στροφή παραγωγών σε παστεριωμένα γάλατα που συσκευάζονται εντός 24 ωρών από την άμελξη, δηλαδή σε αυτά που θα μπορούν να φέρουν την ένδειξη «γάλα ημέρας», και η δυνατότητα αναγραφής της χώρας ή της περιοχής προέλευσης του γάλακτος ώστε να ευαισθητοποιούνται οι καταναλωτές, μπορούν να σώσουν την ελληνική γαλακτοπαραγωγή από την αναμενόμενη εισβολή εισαγόμενων ποσοτήτων γάλακτος που θα πωλούνται στην ελληνική αγορά ως «παστεριωμένο φρέσκο γάλα», αφού πλέον έχει αρθεί ο περιορισμός των 7 ημερών.

Βέβαια, η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης στο γάλα και στα γαλακτοκοµικά προϊόντα, είναι ένα χρόνιο αίτημα των κτηνοτροφικών οργανώσεων το οποίο επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 6/8, όπου περιγράφεται η δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος λόγω των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Όπως τονίζεται στην επιστολή του Συνδέσμου, η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος σήμερα βρίσκεται στους 600.000 τόνους περίπου και βαίνει σημαντικά μειούμενη τα τελευταία χρόνια, ενώ οι ανάγκες της χώρας µας σε γάλα και τυροκομικά είναι 1.350.000 τόνοι. Παρ΄ όλα αυτά από τα συναρμόδια υπουργεία δεν έχει υπάρξει καμία κίνηση για το θέμα της αναγραφής.

Άνοιξε ο δρόμος για αύξηση εισαγόμενων «παστεριωμένων

Αντίθετα, σύμφωνα με το 3ο μνημόνιο που ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου από την Βουλή, αίρεται ο νομοθετικός καθορισμός της ανώτατης διάρκειας συντήρησης του παστεριωμένου γάλακτος στις 7 ημέρες, ως προαπαιτούμενο της τετραμελούς των δανειστών της χώρας μας.

Δηλαδή ισχύει πλέον η ρύθμιση που προτεινόταν εξ αρχής από την περιβόητη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, την οποία είχε επιχειρήσει να νομοθετήσει ο Κωστής Χατζηδάκης ενόσω ήταν υπουργός Ανάπτυξης στην κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά προσέκρουσε στις έντονες αντιδράσεις τόσο της τότε Αξιωματικής Αντιπολίτευσης όσο κυρίως από βουλευτές των κομμάτων της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας που είχαν απειλήσει να μην ψηφίσουν τότε το πολυνομοσχέδιο.

Με τη νέα ρύθμιση διευρύνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής του παστεριωμένου γάλακτος, η οποία πλέον θα ορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή, και θα μπορεί να μένει στο ράφι έως και 10-11 ημέρες, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πραγματοποίηση εισαγωγών από τους γαλακτοβιομήχανους τα οποία προωθούνται στην αγορά ως «φρέσκα».

Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου: «Η ρύθμιση στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία  του σχετικού ενωσιακού δικαίου, και προβλέπεται να δώσει νέα ώθηση στην αγορά του παστεριωμένου γάλακτος, ενισχύοντας τις ροές εισαγωγών και εξαγωγών, μέσω της παροχής μεγαλύτερης χρονικής ευελιξίας στους παραγωγούς. Ταυτόχρονα, δεν διακινδυνεύεται η προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας».

Η τελική διατύπωση

Αναλυτικότερα, η εν λόγω ρύθμιση έχει ενσωματωθεί στην υποπαράγραφο Α3 των «Ρυθμίσεων θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» του νόμου 4336 με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 94/Α/14.08.2015 και η πλήρης διατύπωσή της έχει ως εξής:

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Η παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βασιλικού διατάγματος (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο μόνο του π.δ. 104/1988 (Α΄ 46), το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α΄115) και την υποπαράγραφο ΣΤ.8 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς Cο, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.

Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη «γάλα ημέρας».»

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ A 94 - 14.08.2015

paseges.gr