Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αλλάζουν οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Αλλάζει από σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, η διαδικασία για τη χορήγηση του πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

ψεκασμοι εα φμ  (2)

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που εξέδωσε το ΥΠΑΠΕΝ οι αλλαγές είναι οι εξής:

1. Καθιερώνεται νέα Βάση Δεδομένων με ερωτήσεις, μέσα από την οποία θα επιλέγονται τα θέματα εξέτασης. Η νέα Βάση Δεδομένων έχει ήδη ανέβει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Ο αριθμός των ερωτήσεων στις οποίες θα καλούνται να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι μειώνεται από πενήντα (50) σε σαράντα (40).

3. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων που πρέπει να συγκεντρώσει ο εξεταζόμενος προκειμένου να πάρει το πιστοποιητικό μειώνεται από τριάντα πέντε (35) σε είκοσι (20).

Ενώ δηλαδή με το παλιό σύστημα ο εξεταζόμενος έπρεπε να πιάσει ποσοστό 70% σωστών απαντήσεων, τώρα το ποσοστό αυτό περιορίζςεται στο 50%.

Δείτε εδώ σχετικό  έγγραφο του υπουργείου

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με ερωτήσεις-απαντήσεις

paseges.gr