Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ένωση Αγρινίου: Ένα ακόμη βήμα μπροστά

Σύστημα βέλτιστης διαχείρισης αρδευτικού νερού και φυτοφαρμάκων καλλιεργειών  πεδιάδας Αγρινίου.

δορυφ (2)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» συμμετέχει σε καινοτόμο πρόγραμμα με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας» (MIS482385) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με ανάδοχο το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος και την επιστημονική συνδρομή του εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα ΔΕΑΠΤ – Πανεπιστήμιο Πάτρας).

Το εν λόγω έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμου μεθοδολογίας ορθολογικής διαχείρισης του αρδευτικού νερού και αποτελεσματικότερης χρήσης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Αμφότερες συμβάλλουν στην διασφάλιση της βιωσιμότητας της αγροτικής παραγωγής, την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας στο χωράφι και την προστασία των υδατικών πόρων

Ειδικότερα οι στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι:

⇒ ο ακριβής υπολογισμός του χρόνου εφαρμογής της άρδευσης και της άριστης ποσότητας αρδευτικής δόσης

⇒ η μείωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων με την υιοθέτηση προγράμματος φυτοπροστασίας, βασιζομένου στον προσδιορισμό δεικτών επικινδυνότητας για τις κυριότερες ασθένειες και έντομα των καλλιεργούμενων στην περιοχή φυτών.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη υλοποίησή του έργου επικεντρώνονται στα κάτωθι:

⇒ Μείωση του κόστους παραγωγής και κατ΄ ακολουθία η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων αγροτικών προϊόντων

⇒ Παραγωγή πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων

⇒ Μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά την παραγωγική διαδικασία

⇒ Εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων στην γεωργική παραγωγή

⇒ Αύξηση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων

Προς επίτευξη των παραπάνω αναφερθέντων στόχων έχει ήδη εγκατασταθεί στην πεδιάδα Αγρινίου πλήρως λειτουργικό δίκτυο αγρο- μετεωρολογικών σταθμών εξοπλισμένων με αισθητήρες καταγραφής εδαφολογικών, μικροκλιματικών και υδροδυναμικών παραμέτρων.

Επίσης εξελίσσεται η δημιουργία  λογισμικού παροχής πληροφοριών και οδηγιών άρδευσης και φυτοπροστασίας στους τελικούς χρήστες (παραγωγούς) ενώ πραγματοποιούνται ενέργειες  ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παραγωγών στην σύγχρονη μεθοδολογία.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμάς Κουτσουπιάς, αφού ευχαρίστησε όλο το ακαδημαϊκό και επιστημονικό προσωπικό που εργάζεται για την επιτυχή ολοκλήρωση και εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και το σύνολο των φορέων που μετέχουν σ’ αυτή την προσπάθεια, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Πρόκειται για ένα πραγματικά καινοτόμο πρόγραμμα και ως Συνεταιρισμός είμαστε περήφανοι που ενεργά συμμετέχουμε, πρωτοστατώντας στη μεγάλη, διαρκή και αδιάκοπη προσπάθεια εισαγωγής των παραγωγών μας στις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και των φυτοπροστατευτικών.

Είναι γνωστό ότι η Ένωση Αγρινίου δίνει τεράστια σημασία στην έρευνα και την εκπαίδευση των αγροτών, έστω κι αν οι πρωτοβουλίες που κατά καιρούς παίρνουμε υπονομεύονται από φορείς που εκ του ρόλου τους θα όφειλαν να είναι στο πλευρό μας, όπως πρόσφατα έγινε με τη διεκδίκηση Γεωργικού Κέντρου Έρευνας στο Αγρίνιο, στις εγκαταστάσεις του πρώην Καπνικού Σταθμού.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια, με γνώμονα πάντα την υπεράσπιση της πρωτογενούς παραγωγής και την καλύτερη δυνατή υπηρέτηση των όσων η Αιτωλοακαρνανία δικαιούται. Η υλοποίηση του εν λόγο προγράμματος καταδεικνύει τη σημασία της παρουσίας του Πανεπιστημίου στην πόλη μας και την ανάγκη εφαρμοσμένης έρευνας στον αγροτικό χώρο.

Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, λοιπόν, επενδύουμε στο μέλλον. Και συνεχίζουμε...»