Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

SmartAgriFood

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχει ενεργά στο ερευνητικό έργο “SmartAgriFood”.

τροφιμα (2)

Πρόκειται για ένα από τα οκτώ έργα που χρηματοδοτούνται στην παρούσα φάση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EU FP7 και τα οποία αποτελούν μέρος του συνολικότερου έργου Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το μελλοντικό Διαδίκτυο (“Future Internet Public Private Partnership” programme).

Το «SmartAgriFood» εστιάζει, μέσα από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε εφαρμογές που σχετίζονται με:

α) την έξυπνη γεωργία, μέσω της χρήσης αισθητήρων

β) την έξυπνη οργάνωση και καταγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας και

γ) την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. αγοραστές, τελικοί καταναλωτές) σε θέματα που αφορούν τα προϊόντα που καταναλώνουν, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια.

Για τους απλούς πολίτες, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων που καταναλώνουν και στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον μέσω της περιορισμένης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων αλλά και της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.

Στο πλαίσιο του «SmartAgriFood», ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αναζητήσει περιπτώσεις γεωργών και κτηνοτρόφων της χώρας που ήδη χρησιμοποιούν, ή που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν στην παραγωγή τους, αυτοματοποιημένα συστήματα και εν συνεχεία θα καταγράψει, θα αναλύσει και τέλος θα αξιολογήσει τις ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.