Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ο βαθμός εξάρτησης των εισροών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις εισαγωγές

Μετά από επεξεργασία στοιχείων της Eurostat, οι Υπηρεσίες της ΠΑΣΕΓΕΣ κατέγραψαν τις εισαγωγές λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων, πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και ζωοτροφών στη χώρα κατά την τριετία 2012-2014.

Lipasma - Αντίγραφο

Στο συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται επίσης, για κάθε μία από τις εισροές αυτές, η σχέση της αξίας των εισαγωγών προς την αντίστοιχη συνολική  ενδιάμεση ανάλωση, η οποία δίνει ένα μέτρο του βαθμού εξάρτησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις εισαγωγές. Θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία παρουσιάσθηκαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Προέδρων των Οργανώσεων- Μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στην Αθήνα.

Λιπάσματα - Εδαφοβελτιωτικά

Έτος

2012

2013

2014

*Αξίες εισαγωγών λιπασμάτων , εκ. €

203,34

248,51

258,51

*Ποσότητες εισαγωγών     "         ", χιλ τόνοι

562,90

736,70

795,84

**Συνολική ενδιάμεση ανάλωση λιπασμάτων- εδαφοβελτιωτικών  (εκ €)

274,30

276,30

263,90

% εξάρτησης από εισαγωγές σε αξίες

74%

90%

98%

Φυτοπροστατευτικά

Έτος

2012

2013

2014

*Αξίες εισαγωγών γεωργικών φαρμάκων , εκ. €

150,32

166,46

184,76

*Ποσότητες εισαγωγών       "       "         ", χιλ τόνοι

24,70

26,70

28,78

**Συνολική ενδιάμεση ανάλωση  προϊόντων φυτοπροστασίας  (εκ €)

192,90

197,00

197,60

% εξάρτησης από εισαγωγές σε αξίες

78%

85%

94%

Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Έτος

2012

2013

2014

*Αξίες εισαγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού, εκ. €

122,78

120,40

100,13

*Ποσότητες εισαγωγών       "       "         ", χιλ τόνοι

223,80

195,66

143,47

**Συνολική ενδιάμεση ανάλωση  πολλαπλασιαστικού υλικού (εκ €)

308,70

288,70

285,80

% εξάρτησης από εισαγωγές σε αξίες

40%

42%

35%

Ζωοτροφές

Έτος

2012

2013

2014

***Αξίες εισαγωγών ζωοτροφών, εκ. €

380,00

402,50

401,30

Ποσότητες εισαγωγών       "       "         ", χιλ τόνοι

600,00

**Συνολική ενδιάμεση ανάλωση  πολλαπλασιαστικού υλικού (εκ €)

1717,70

1832,80

1682,50

% εξάρτησης από εισαγωγές σε αξίες

22%

22%

24%

*Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ,επεξεργασία στοιχείων Eurostat, Ιούνιος 2015
**Πηγή : Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για τη Γεωργία.
***Πηγή:ΠΑΣΕΓΕΣ, επεξεργασία στοιχείων ΥΠΑΑΤ, ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat