Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πλύσιμο-συντήρηση φωτοβολταϊκών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού-τακτικής συντήρησης των φωτοβολταϊκών πάρκων παραγωγών της Ένωσης Αγρινίου.

φ-β Ενωση Αγρινιου  (12)

Το πλύσιμο των πάνελς γίνεται από συνεργεία που έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί για αυτό το σκοπό, διαθέτουν δε τον απαραίτητο, σύγχρονο εξοπλισμό. Ταυτόχρονα, όπου και όταν κρίνεται απαραίτητο, το προσωπικό της Ένωσης προχωρά σε εργασίες προληπτικής ή και διορθωτικής συντήρησης.

Υπενθυμίζουμε ότι η τακτική συντήρηση και το πλύσιμο των πάνελς αποτελούν βασική προτεραιότητα για την Ένωση Αγρινίου, ως προς τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών, ώστε να επιτύχουμε το βέλτιστο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να προληφθούν πιθανά προβλήματα.

Γι’ αυτό άλλωστε επενδύσαμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εξοπλισμό, ώστε να επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο πρόκλησης φθοράς στα πάνελς κατά τη διαδικασία του πλυσίματος.

Ο τακτικός καθαρισμός των φωτοβολταϊκών από σκόνη, λάσπη, γύρη, περιττώματα πουλιών, κ.α. εκτός του ότι βελτιώνει την απόδοσή τους, συμβάλει αποφασιστικά στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των πάρκων.

Οι εργασίες πλυσίματος θα συνεχιστούν με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς για όσους μήνες υπάρχει η σχετική ανάγκη.