Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σχέδια Βελτίωσης: Συνεχίζονται οι αιτήσεις πληρωμής

Προθεσμία μέχρι 30 Ιουνίου 2015 έχουν οι δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα πρώτης πληρωμής.

λιβάδια Ένωση Αγρινίου (2)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρώτη πληρωμή, καθώς, με βάση τη σχετική τροποποιητική απόφαση που συνυπέγραψαν οι υπουργοί Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, το χρονικό περιθώριο που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι επεκτείνεται μέχρι 30/6.

Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγο απόφαση αναφέρει τα εξής:

⇒Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο:

α) το αργότερο μέχρι και τις 30.06.2015, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 30.09.2014.

β) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην ατομική απόφαση έγκρισης, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης εκδοθούν από την 1.10.2014 και έπειτα.

Μη τήρηση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.

γ) Δεν χορηγείται παράταση στις ανωτέρω προθεσμίες υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής.

⇒Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007− 2013, είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής στο δικαιούχο έως και τις 31.12.2015.

⇒Μετά την παρέλευση των προθεσμιών του άρθρου 23, ενημερώνουν εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα για τους δικαιούχους που αθέτησαν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23.