Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα κατάρτισης για τα φυτοπροστατευτικά

Εκπαίδευση-Πιστοποίηση στην Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων, από την Ένωση Αγρινίου.

δεν υπέρχει Φ.Μπ. Ενωση  (1) - Αντίγραφο

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ αριθμ. 1883/01-08-13, ΚΥΑ 8197/90920/22-07-13) για να μπορούν οι επαγγελματίες χρήστες να προμηθεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Σ.Ε.Α.), μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά εξεταστικά κέντρα, η οποία διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων που τηρεί η ΣΕΑ.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται τις αμέσως επόμενες μέρες ενεργά να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των παραγωγών και κάθε επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και την εκ του νόμου προβλεπόμενη πλέον πιστοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την κατάρτιση των ενδιαφερομένων στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και όλων των παραμέτρων που απορρέουν απ’ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως, για παράδειγμα, η επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, τα ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού, τα ειδικά μέτρα για το χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία κτλ.

Σημειώνουμε ότι, σε εφαρμογή κάθε πρόνοιας του σχετικού νόμου και για την πλέον ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ενδιαφερομένων, θα υπάρχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Και κάθε δυνατή υποστήριξη, φυσικά, ώστε οι χρήστες να αποκτήσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό, αφού, βεβαίως, αξιολογηθούν επαρκώς στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Για τη διαδικασία, την έναρξη του προγράμματος, τους όρους συμμετοχής και περισσότερες λεπτομέρειες για το τι οι χρήστες οφείλουν να κάνουν, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.