Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές στην αιγοπροβατοτροφία

Όπως ανακοινώθηκε απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 26 και 27/05/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:

κατσίκια ΦΜ-ΕΑ (1) - Αντίγραφο

1.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014» με: Ποσό: 1.156.454,53 € Και πλήθος: 1.026

2.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Αιγοπρόβειου 2014» με: Ποσό: 17.964.200,10 € Και πλήθος: 33.750

3.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Συμπληρωματική Πρόσθετη Ενίσχυση Αιγοπρόβειου 2014» με: Ποσό: 30.397,69 € Και πλήθος: 49

4.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Αιγοπρόβειου 2014 - μετακινούμενοι» με: Ποσό: 987.638,34 € Και πλήθος: 1.144

5.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση εσπεριδοειδών Χίου 2014 με: Ποσό: 17.803,59 € Και πλήθος: 45

6.ΠΛΗΡΩΜΗ για την Ενίσχυση εσπεριδοειδών Σάμου 2014 με: Ποσό: 923,25 € Και πλήθος: 4

7.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση εσπεριδοειδών Δωδεκανήσων 2014 με: Ποσό: 995,44 € Και πλήθος: 3

8.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για την καλλιέργεια φασολιών με: Ποσό: 6.189,66 € Και πλήθος: 6

9.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 221 "ΔΑΣΩΣΕΙΣ" με: Ποσό: 39.123,34 € Και πλήθος: 88

10.ΠΛΗΡΩΜΗ για το καθεστώς «ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ» με: Ποσό: 35.325,83 € Και πλήθος: 1.