Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση έως 26 Ιουνίου για τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Προθεσμία ενός μηνός ακόμη έχουν οι οφειλέτες του δημοσίου για να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

τιμολόγια

Η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, Νάντια  Βαλαβάνη, δήλωσε ότι:

«Με ημερομηνία ενημέρωσης από τις Τράπεζες την περασμένη Παρασκευή, 22-05-2015, 505.000 φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ρύθμισαν χρέη συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

Στις  38 ημέρες διάρκειας της ρύθμισης  μέχρι σήμερα, ωστόσο, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί   ξεπέρασαν  τις 700.000 κι αφορούν ρύθμιση χρεών άνω των 5 δισ. ευρώ.  Αν κι ένας αριθμός απ’ αυτές τις αιτήσεις τελικά δεν θα «κλείσει», είναι ολοφάνερο ότι η ανταπόκριση  στη ρύθμιση του ν.4321/2015 έχει ξεπεράσει  κάθε προσδοκία.
Σε πολύ δύσκολες  οικονομικές  συνθήκες  και με τα ληξιπρόθεσμα  χρέη  αποκλειστικά έναντι  της Φορολογικής Διοίκησης να έχουν  εκτιναχθεί στο 40% του ΑΕΠ, αποτυπώνεται έτσι η βαθιά κοινωνική ανάγκη για  απαλλαγή απ’ την ασφυκτική αιχμαλωσία των χρεών, για μια  επανεκκίνηση της οικονομίας που θα επιτρέψει  να παραμείνουν όλοι ενήμεροι και, βέβαια, για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα.

Μετά από  κύμα αιτημάτων προς το Υπουργείο Οικονομικών  και παραστάσεις φορέων, μεταξύ  των οποίων και των ενώσεων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και εμπόρων, της ΓΣΕΒΕ και της ΕΣΕΕ, αποφασίστηκε  να υπάρξει μια- τελευταία- παράταση της ρύθμισης έως και τις 26 Ιουνίου 2015.
Ιδιαίτερη  φροντίδα  χρειάζεται  να επιδειχθεί  αυτό το διάστημα, παρά τον τεράστιο φόρτο δουλειάς σε «λαβωμένες» ΔΟΥ, ώστε πολίτες κι επιχειρήσεις  με κατάσχεση των τραπεζικών τους λογαριασμών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ρύθμιση,  να μπορέσουν  να το κάνουν, μεταφέροντας εγκαίρως  τα αναγκαία ποσά από τα τραπεζικά ιδρύματα,  σύμφωνα και με την πρόβλεψη του άρθρου  4 του ν.4328/2015».

Υπενθυμίζουμε όσα ισχύουν για τις οφειλές των αγροτών στον ΟΓΑ:

Με τις διατάξεις του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21-03-2015) παρέχεται νέα δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ.

Με τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των μέχρι και 31-12-2014 οφειλόμενων καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους και οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις που είναι ενεργές.

Η «ΠΑΓΙΑ» ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ1 του Ν.4152/2013, εξακολουθεί να ισχύει (σχετ. εγκύκλιος 1/2014), ενώ η ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.2 «Νέα Αρχή», παύει να ισχύει.

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

Όπως προαναφέρθηκε, με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των μέχρι και 31- 12-2014 οφειλόμενων καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών Οι καθυστερούμενες εισφορές κεφαλαιοποιούνται κατά τον προηγούμενο της ρύθμισης, μήνα. Η δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι εκάστοτε τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Το δικαίωμα υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ασκείται άπαξ. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ορίζεται η 30-04-2015. Η εξόφληση της οφειλής πραγματοποιείται σε 100, κατά ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Με τις διατάξεις της νέας ρύθμισης, για οφειλή έως € 5.000,00 δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση (επιτόκιο). Όταν η οφειλή υπερβαίνει τις €5.000,00 τότε επιβαρύνεται, από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, με μηνιαίο επιτόκιο 0,25%.

Το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε €50,00.

Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση. Εάν η 5η ημέρα δεν είναι εργάσιμη, η δόση καταβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα πληρωμής της πρώτης δόσης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία ημέρα κάθε μήνα Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) δόσης, ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης.

Η ληξιπρόθεσμη δόση δύναται να καταβληθεί μαζί με την αμέσως επόμενη δόση. Ο οφειλέτης μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπολειπόμενες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του και απαλλάσσεται από το επιτόκιο εάν η οφειλή του είναι ανώτερη των €5.000,00.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Η αίτηση για ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου (website) του ΟΓΑ στη διεύθυνση www.oga.gr. Στην αρχική σελίδα του ιστότοπου, έχει αναρτηθεί σύνδεσμος που οδηγεί στην ειδική υπηρεσία «Υποβολή Αίτησης Νέας Ρύθμισης του Ν.4321/2015». Επιλέγοντας ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εμφανίζεται κείμενο με πληροφορίες σχετικές με τη ρύθμιση. Μετά την ανάγνωση των πληροφοριών που παρέχονται στο κείμενο της ιστοσελίδας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης.

Με την επιλογή «Έλαβα γνώση για τους όρους της ρύθμισης και επιθυμώ να υποβάλω τη σχετική αίτηση» γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση στον ιστότοπο του Taxis Net - Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος πιστοποιείται πληκτρολογώντας τα διακριτικά που χρησιμοποιεί για την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, δηλαδή το username (όνομα χρήστη) και το password (κωδικό πρόσβασης).

Η Γ.Γ.Π.Σ. εμφανίζει στη συνέχεια τον ΑΦΜ που διαθέτει στη βάση δεδομένων της και που αντιστοιχεί στα διακριτικά που εισήχθηκαν. Επισημαίνουμε, ότι σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα υποβάλει από κοινού φορολογική δήλωση με τον/την σύζυγό του/της θα πρέπει να καταχωρηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που αντιστοιχούν στον αιτούντα ρύθμιση ασφαλισμένο. Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει αποκτήσει δικό του όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να απευθυνθεί στην οικεία ΔΟΥ ώστε να ενημερωθεί για τη διαδικασία απόκτησής τους.

Μετά την καταχώρηση των διακριτικών που πράγματι του αντιστοιχούν, εμφανίζεται ο ΑΦΜ που διαθέτει η Γ.Γ.Π.Σ. στη βάση δεδομένων της. Στην ίδια οθόνη, πέραν του ΑΦΜ που εμφανίζεται, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταχωρήσει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του ΟΓΑ και τον ΑΜΚΑ του. Για να ταυτοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει τα στοιχεία του (Α.Μ., ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) να συμφωνούν με αυτά που τηρούνται στα αρχεία του ΟΓΑ.

Εάν δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση και των τριών προαναφερόμενων στοιχείων ή κάποιου/ων από αυτά με τον αιτούντα, εμφανίζεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο ο αιτών ενημερώνεται για το ή τα λανθασμένα στοιχεία και ότι πρέπει να προσέλθει στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ για να προχωρήσει ανάλογα, στη διόρθωσή του/τους.

Εάν ο αιτών βάσει των καταχωρούμενων στοιχείων ταυτοποιείται, εμφανίζεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο ενημερώνεται, ανάλογα, εάν έχει ή όχι δικαίωμα υποβολής αίτησης. Στη συνέχεια (εάν έχει δικαίωμα), μπορεί να υποβάλει αίτηση και να εκτυπώσει έντυπο πληρωμής των εισφορών ρύθμισης ακολουθώντας τις on line οδηγίες της εφαρμογής.

Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με το «Έντυπο για την Τράπεζα Πειραιώς» το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης και θα χρησιμοποιείται μόνο για καταβολή εισφορών ρύθμισης του Ν.4321/2015. Στο εν λόγω έντυπο που αφορά σε καταβολή εισφορών μόνο της νέας ρύθμισης του Ν.4321/2015 αναφέρονται πλέον του ΚΜΠ 674, τα ονομαστικά στοιχεία του ασφαλισμένου, ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.), ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, το πληρωτέο ποσό και η ληκτική ημερομηνία πληρωμής του καθώς και ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής (ΚΗΠ). Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έντυπο με ΚΜΠ 674 , για την πληρωμή και λοιπών - πλην της νέας ρύθμισης του Ν.4321/2015 - ασφαλιστικών εισφορών.

Ένταξη στη ρύθμιση

Ο αιτών εντάσσεται στη ρύθμιση με την καταβολή, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση, της πρώτης δόσης και της τρέχουσας εισφοράς, εφόσον υπάρχει.

Το ποσό εισφορών που απαιτείται για την ένταξη του αιτούντος στη ρύθμιση, αναφέρεται στην ένδειξη «πληρωτέο ποσό» του Εντύπου για την Τράπεζα Πειραιώς - ΚΜΠ 674. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα πληρωμής της πρώτης δόσης.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία ημέρα κάθε μήνα Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν μέσα στην συγκεκριμένη προθεσμία η πρώτη δόση και η τρέχουσα εισφορά, ο αιτών δεν εντάσσεται στη ρύθμιση. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι, ανάλογα, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ ή οι Προϊστάμενοι των κατά τόπο αρμοδίων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.

Μετάπτωση υφιστάμενων ρυθμίσεων στη νέα ρύθμιση

Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 («Νέα Αρχή» και «Πάγια») μπορούν να ενταχθούν για το υπόλοιπο της οφειλής τους στην παρούσα ρύθμιση. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία εκτύπωσης της τρέχουσας δόσης Απριλίου 2015, τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση, αφού πρώτα – σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής – λάβουν γνώση των όρων της νέας ρύθμισης και τους αποδεχθούν. Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάπτωση στη νέα ρύθμιση, είναι η καταβολή της τρέχουσας δόσης Απριλίου στην υφιστάμενη ρύθμιση μέχρι 30-04-2015.

Οι ασφαλισμένοι που πρόκειται τελικά να μεταπέσουν στη νέα ρύθμιση, μπορούν να εκτυπώσουν, μετά το πρώτο 10’ημερο του Μαΐου τρέχοντος έτους, μέσω της νέας διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αίτησης ρύθμισης του Ν.4321/2015, το έντυπο με ΚΜΠ 674 με την πρώτη δόση της νέας τους ρύθμισης.

Εφεξής, τα έντυπα για την καταβολή των δόσεών τους θα εκτυπώνονται μέσω της νέας διαδικτυακής εφαρμογής. Σημειώνεται ότι, για τον υπολογισμό του πλήθους των υπολειπόμενων δόσεων της νέας ρύθμισης, συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί στη ρύθμιση που ο ασφαλισμένος είχε ενταχθεί.

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης – Συνέπειες

Το δικαίωμα της ρύθμισης χάνεται εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του με δόσεις και μέχρι την εξόφλησή τους,

β) καθυστερήσει πέραν του ενός μηνός μία δόση της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης.

Η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης έχει τις κατωτέρω συνέπειες:

α) καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής,

β) ο οφειλέτης δεν μπορεί να επανέλθει στην παρούσα ρύθμιση. Με αίτησή του μπορεί να ζητήσει να υπαχθεί πλέον, μόνο στην «Πάγια» ρύθμιση του Ν.4152/2013,

γ) η οφειλή του, εφόσον είναι ανώτερη των € 5.000,00, διαβιβάζεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα.

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας - Πιστοποιητικού οφειλής

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης – και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής – χορηγείται Πιστοποιητικό Οφειλής διάρκειας ενός (1) μηνός, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Στο Πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνεται η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση καθώς και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής του. Το Πιστοποιητικό θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής των Ανταποκριτών ΟΓΑ.

Επισημάνσεις

- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, οι οφειλέτες δικαιούνται χορήγησης βιβλιαρίου υγείας με διάρκεια ισχύος ενός τριμήνου.

- Για την εφαρμογή των διατάξεων της ρύθμισης του Ν.4321/2015 στους εργοδότες – επιχειρήσεις του Ν.3232/2004, θα υπάρξει νεώτερη εγκύκλιος.

Β. ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Η κύρια οφειλή επιβαρύνεται, αναδρομικά από 01-01-2015, με το επιτόκιο της περίπτωσης 11 της υποπαρ. ΙΑ2, της παραγρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Α 107), όπως ισχύει.